Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-08 Views:  964
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Ons Gedagtewereld

Ons gedagtewêreld.

 

Mense wat weet sê die mens se brein is een van die grootste wonders van die skepping - indien nie die grootste wonder nie. Elke mens se brein is besig met sulke komplekse dinge, dat selfs as jy slaap daar meer aktiwiteit in jou brein is as in al die telefoon sentrales van die wêreld saam. Ons breine bevat sulke miljarde gedagtes wat aanmekaar verbind is, dat dit feitlik ‘n innerlike heelal of metaruimte vorm. Die manier waarop die brein informasie stoor is fenomenaal, want dit kan enigiets modeleer vanaf geskiedenisfeite, tot wiskundige en filosofiese begrippe, prentjies , musiek - en noem maar op. Ons maak vir onsself beelde van alles in ons koppe.

 

Een probleem wat ons onsself in vasloop is wanneer ons van God ‘n beeld probeer maak. Iemand het gesê : In die begin het die mens vir God gemaak, en hy het Hom na sy eie beeld geskape..”  Feitlik enige beeld wat die mens van God kan maak is ‘n afgodsbeeld, en mens kan amper sê soveel mense daar is, soveel beelde is daar van God. Hierdie ge-internaliseerde beeld van God is eintlik iets skrikwekkends - want dit is eintlik niks anders as ‘n ander afgodsbeeld nie - net vir onsself baie meer subtiel.

 

Ons maak natuurlik beelde van ander dinge ook, byvoorbeeld die eindtye, die lewe na die dood, die hemel en hel, die wederkoms, engele en demonewerking en nog baie ander dinge wat die mens nie regtig behoorlik kan ondersoek nie, en waarvan die Bybel ons ook net beperk inlig. Ons het seker elkeen al met een of meer van sulke teorieë te doene gekry. As mens sulke argumente van alkante met ‘n oop gemoed beluister, dan kom mens meestal net moedeloos tot die versugting : Wat is werklik die waarheid??

 

In die lig van die bostaande wil ek  drie dinge noem:

 1. Daar is maar EEN Beeld van die Lewende God wat ons mag hê - en dit is so deur God gewil: Kol 1:15 : Hy is die beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping. God wil Homself slegs op een manier laat ken, en dit is in die Openbaring van Jesus Christus.

 2. Dis nie nodig vir ons om so baie op verskillende soorte kennis te fokus nie - God verlang eintlik net fokus op Een Saak.1 Kor 2:2 : Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en Hom as gekruisigde. Dis seker lekker om baie dinge te weet , maar in baie daarvan is weinig werklike geestelike nut. Dit wat ons as gawes van God ontvang kan buitendien nie aangeleer word nie - en kom eerder uit ‘n rein hart as uiteie prestasie.

 3. Dit het sekere implikasies vir die egte wandel met God. Ons kry dit inMig 6:8 : “ Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders  as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?

   

  Natuurlik sê ek nie dat ons breindood zombies moet wees, of dat God teen die rede in werk nie. Die Skrif sê inderdaad ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed.. Ons moet  egter leer dink soos God dit wil  hê. En dit lê alles opgesluit in die eenvoud van Christus.  Ek dink daarom sê die Bybel in Kol 2:8 : “Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie.”

   

  Ons kan dus nie beter doen in ons “godsdiens” as om te onthou dat “Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge - Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen!” (Rom 11:36)

   

  ----000---

  KPJ Nel

  2015-01-07


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer