Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-09 Views:  1291
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Konserwatief Of Liberaal - Wat Is Reg?

Konserwatief of Liberaal ?

 

Moet ‘n Christen konserwatief wees, of liberaal?  In my leeftyd het ek al albei die antwoorde by Christene gekry.

 

Party dink konserwatisme is reg. Neem die ou waardes,  wat  “beproef”  is, en bewaar dit met al jou mag. Hou veranderinge fyn dop en as dit lyk of dit ten kwade is (en meestal is dit) dan moet jy wal gooi. Ons het ook in Afrikanergeledere ‘n sterk konserwatiewe groep wat hulle saak een-tot-een vereenselwig met wat hulle dink die Christelike saak is. Ons moet aan ons tradisies vashou - sorg dat ‘die erwe van ons vaders’ vir ons kinders behoue bly. So sal ons stabiliteit en oorlewing verseker.

 

Ander staan vir verandering. Die ou orde is nie goed genoeg nie en mens moet vernuwing kry. So byvoorbeeld is daar so  twee dekades gelede baie sterk na politieke vernuwing gesoek. Vryheid en gelykheid en menswaardigheid is edel slagspreuke wat gebruik word. Ou wynsakke deug nie, en nuwe wynsakke moet daargestel word om die nuwe wyn te hou.

 

Nou is dit nie altyd ou mense wat konserwatief en jong mense wat liberaal is nie. Dit is lewenshoudings wat mense, oud en jonk, deel en wat die mensdom in twee kampe verdeel.

 

Die wonderlike van liberale en konserwatiewe Christene is dat hulle gewoonlik vir Jesus onderskeidelik ‘n liberale of ‘n konserwatiewe baadjie wil aantrek. Natuurlik was Jesus liberaal - hoe het Hy nie die ou orde gekritiseer nie! Maar Hy was ook konserwatief - het Hy nie gesê van die Wet sal daar niks verbygaan nie?

 

U  kan seker die antwoord raai. Jesus pas nie in enige aardse denkesisteem nie. Hy IS. Hy is nie IETS nie, HY IS.

 

Daarom is ‘n oorgegewe Christen ook nie ‘n liberalis of ‘n konserwatis nie. Hy is nie gebonde deur tradisies nie, tog kan hy nie toelaat dat die Bose ongehinderd floreer en verandering ten kwade bring nie. Netso hoef hy nie (en kan hy nie) met die stroom van verandering saam te gaan nie, maar hy kan ook nie toelaat dat ‘n goddelose status quo ongehinderd voortbestaan nie.

 

Die oplossing  is eenvoudig. Die Christen moet maak soos sy Vader hom lei. As hy doen soos God sê, sal die wêreld soms sê hy is liberaal en andersins weer hy is konserwatief. (Miskien selfs dink hy is onkonsekwent). ‘n Christen is eerstens aan die Hemelse Vader verbonde en aan Hom rekenskap verskuldig - en daarna aan menslike partye wat laste op hom wil lê. Dit is daarom vir die Christen voordelig as hy , behalwe vir sy innige verbondenheid met die Liggaam van Christus, sy ander verbondenhede nie te sterk laat word nie - want elke verbondenheid vra uiteindelik ‘n prys.

 

In ons geloof moet ons soms onbevrees ongelooflik konserwatief wees. Die Evangelie van Jesus Christus is onveranderlik - en ons mag daarvan nie afwyk nie. Die Skrifte is God-geïnspireerd en mag nie volgens ons dag herinterpreteer word nie. Jesus Christus is die enigste Verlosser. Dit is die uiterste konserwatisme. Tog vra die Christelike lewe ook ‘n ontsaglike liberalisme - ons moet vry wees om te verander volgens God se wil. Ons moet los wees om te beweeg waar God ons stuur. Paulus sê hy word vir almal alles om sommige tot saligheid te lei.

 

Dit sal vir ons onmoontlik wees tensy ons op die regte plek geanker is, en so ons balans verseker. Dis die innige verbondenheid met Jesus Christus wat die verskil maak - anders tree ons bloot op volgens  die waardesisteme wat deur jare in ons lewens ingebou is. Wees jy ‘n man/vrou van God!

---000---

KPJ Nel

2015-01-07

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer