Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-10 Views:  1251
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Gedeelde Leierskap In Die Kerk

 

Gedeelde Leierskap

 

Dit kan nie betwyfel word dat leierskap nodig is waar ‘n groep mense saam beweeg nie. Leierskap is nodig om ‘n groep individue, elkeen met ‘n eie agenda, saam te snoer tot ‘n span wat veel meer kan verrig as die individue afsonderlik. ‘n Groep het ‘n behoefte aan leiding. Om die waarheid te sê, goeie leierskap bring vir ‘n groep sekuriteit. Netso het ‘n leier ‘n behoefte om leiding te gee.

 

Leierskap is nou verweef met die konsep van status en  mag, en dis deel van die gevalle natuur om te smag na mag. In bestuursterminologie praat hulle openlik van iemand wat magsbehep (Power hungry) is. In die wêreld is dit nie snaaks om leiers te vind wat die mag verkry oor mense en dit behou deur blatante (outokratiese) of slinkse of selfs subtiele metodes nie.  Die leier wend verskillende metodes aan om die leierskap, en dus die mag, vir homself te behou vir solank hy kan, aangesien dit normaalweg ‘n bevoorregte posisie is. Dit is teen die aard van die gevalle natuur om leierskap te deel of prys te gee, en leiers is baie sensitief wanneer ander potensiële leiers op die toneel kom wat hulle leierskap kan bedreig. Lees gerus ‘The Prince’ van Machiavelli.

 

Leierskap in die kerk van die Here Jesus behoort heel anders te wees. Jesus leer duidelik dat die leiers die laagste posisie moet inneem. Leiers moet die groep dien en nie oor hulle heers nie. Dis 180 grade anders as in die wêreld. Leiers in die kerk besit nie die kudde nie, die kudde besit hulle. Die kudde is nie daar ter wille van die leiers nie, maar die leiers is daar ter wille van die kudde. Die leiers is nie die belangrikste nie, maar die kudde is die belangrikste.

 

Aangesien die kerk van die Here Jesus funksioneer as ‘n liggaam, is daar nie ruimte vir individualisme nie (wel individualiteit). Die liggaam funksioneer as ‘n harmonieuse stelsel, waar elke lid sy funksie moet verrig - dan word die karakter van Christus sigbaar. Waar een lid oormatig sigbaar word of aandag trek, is die liggaam siek, net soos mens eers van ‘n liggaamsdeel (bv ‘n tand) bewus word wanneer daar fout met hom is. So is leierskap ook nie net die funksie van een mens nie, maar die funksie van almal wat God  die roeping van leierskap oplê. Buitendien is die funksie van leierskap in die kerk om net die stem van God te hoor vir Sy kudde en dit uit te voer - en nie ‘n eie menslike agenda of program nie. Hierin is ‘n span toegewyde gelowiges waarskynlik beter as enige feilbare individu.

 

In die kerk behoort leiers dus doelbewus te waak daarteen om leierskap vir hulleself te hou, maar moet dit eerder vryelik deel met almal wat die Here daartoe roep. ‘n Goeie leier verseker eerder dat andere die geleentheid gegun word om te kan lei en bedien  en te kan groei daardeur. Daar is in die kerk geen noodsaak daarvoor om ‘n posisie te bekom of te behou deur enige menslike metodes nie. Dis God wat roep en begenadig en wat vrug gee - en as God dit nie doen nie bedien so ‘n leier net die dood aan andere en homself.

 

Derhalwe die spreekwoord: “ Share ministry, Share leadership, Share life....”

 

---000---

KPJ Nel

2015-01-07

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer