Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-22 Views:  945
Author:  karelnel
Published in:  History/Geskiedenis
Geskiedenis Van Doxa Deo Hartbeespoort

Die Verhaal van  die Doxa Deo Hartbeespoort Kampus

Die storie van die Hartbeespoort kampus van Doxa Deo het begin die dag toe Alan Platt en sy familie in opdrag van die Here in 1992 na Pretoria verhuis het. Die gemeente, destyds bekend as Corpus Christi, was in ‘n verslae toestand en gebukkend onder ‘n enorme skuldlas wat hulle selfs laat oorweeg het omdie gemeente in Brooklyn se deure te sluit.

Alan en die leierskap was intens bewus dat net God die gemeente in die situasie kan help. God was getrou en binne die volgende twee jaar was die gemeente weer dinamies aan die gang en meer as 1000 mense het in die kort tyd by die gemeente ingeskakel.

In 1994 het Alan ‘n besondere ervaring in sy studeerkamer gehad toe die Here met hom gepraat het oor die gemeente se verantwoordelikheid teenoor die stad van Pretoria. Dit is dieselfde aand  by die Gemeenteraadsvergadering bevestig. Die Gees van die Here het op ‘n buitengewone wyse bevestig  dat die visie van die gemeente moet verander na ‘n visie en fokus vir die stad Pretoria.Hierdie visie is ook vervolgens deur verskeie mense bevestig.

Dieleierskap het erns gemaak met die opdrag en het die Here vertrou vir die strategiese prosesse waardeur die stadsvisie van Doxa Deo kon realiseer. Die Here het Markus 6:30-44 gebruik om die volgende kernbeginsels as bakens vir die strategiese proses in Doxa Deo daar te stel:

  • Beweeg van besorgdheid na innige meegevoel

  • Definisie van strategiese prosesse

  • Die bonatuurlike wat volg op toewyding en verwagting

  • Uitreik na 12 stede in die wereld

Die gemeente het besef dat hulle hierdie verantwoordelikheid as bediening vir die transformasie van die stad moes opneem

Netso het die Here die gemeente gelei om verskeie gemeentes (kampusse) regoor die stad te vestig. Die kampusse sou steeds een gemeente vorm wat God saam sou vertrou om die stad te seën en te transformeer. Hierdie een gemeente in die stad sou uitdrukking vind in verskillende kampusse.

In 2000 het twee kerkraadslede van die Hartbeespoort AGS gemeente in gesprek getree met die leierskap van Doxa Deo oor die moontlikheid dat die Hartbeespoort gemeente deel van die Doxa Deo familie kon word. OP daardie stadium het ‘n leierskapkrisis die gemeente in so ‘n mate gestrem dat bywoning drasties gedaal het.

Lede van die voltydse Doxa Deo leierskap het as mentors vir die gemeente begin optree en ook die verantwoordelikheid geneem om Sondae in Hartbeespoort te bedien. Karel Botha is een van die leiers wat gevra is om in Hartbeespoort te bedien. Agv Karel se druk program kon hy op ‘n Sondag nie die diens waarneem nie en ook nie ‘n plasvervanger kry nie. Op pad terug Pretoria toe het hy vir Alan Platt geskakel en voorgestel dat Alan die gemeente persoonlik moes besoek en selfs moes kyk na die potensiaal om ‘n Doxa Deo kampus daar te vestig. Karel was oortuig dat die gemeente ‘n verskil in die gemeenskap kon maak.

Te midde van die krisis in die gemeente het ‘n handjievol manne en vroue steeds vasgehou aan die beloftes wat die Here vir hhulle gegee het, naamlik Jeremia 29: “Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Karel, ondersteun deur sy vrou Marinda, het al hoe meer oortuig geraak dat die Heilige Gees dit op sy hart druk om betrokke te raak by die moontlike nuwe Doxa Deo kampus. In die eerste vier maande van sy voltydse betrokkenheid is 140 nuwe vennote tot die gemeente toegevoeg. Op 1 Junie 2004 het Hartbeespoort gemeente amptelik die sesde kampus van die Doxa Deo familie in Tswane geword.

Wonderwerke vn voorsiening het almal verras en die Here het letterlik daagliks by die gemeente bygevoeg. Positiewe groei was in alle funksies en bedieninge van die gemeente sigbaar.

Met die verloop van tyd het die Doxa Deo leierskap die potensiaal vir ‘n Christus-gesentreerde skool in Hartbeespoort  raakgesien. In Augustus 2007  het die eerste fase van die projek afgeskop  en die skool is amptelik in 2008 ge-open. Op die oomblik is daar 222 kinders in die Hartbeespoort Doxa Deo privaatskool.

Teen die einde van 2008 het Karel en Marinda ervaar hoe die Here met hulle praat oor die vestiging van ‘n Doxa Deo Kampus in Nieu Zeeland. Hulle het in die laaste kwartaal van 2009 verhuis na Nieu Zeeland  waar hulle diie verantwoordelikheid vir een vandie Internasionale kampusse opgeneem het.

Gedurende 2009 het Carel en Karen Krige  verantwoordelikheid opgeneem vir die Hartbeespoort kampus totdat Kobus en Louise Windt die leierskap oorgeneem het. Kobus staan op die oomblik steeds aan die hoof van ‘n voltydse span wat die leiding op elke terrein neem waarby die Hartbeespoort Kampus betrokke is.

Honderde mense het die afgelope tien jaar by die kampus aangesluit en vennote geword – talle is gedoop en is vervul met die Heiliige Gees. Soveel mense het in die tydperk medewerkers geword , geinspireer deur ‘n droom en visie dat Hartbeespoort ‘n plek word waar God regeer.

Intussen is die behoefte raakgesien om Engelssprekende inwoners van Hartbeespoort te akkommodeer as deel van die gemeente. So is dan ‘n diens begin wat elke Sondagoggend om 09:00 by die Schoemansville ouditorium in Schoemansville plaasvind.

Mag die Here ons, as gemeente wat deel uitmaak van die Doxa Deo bediening in die stad, genade gee om sensitief te wees vir Sy inspraak om sodoende te kan voldoen aan die hoë roeping waartoe Hy ons geroep het.  Mag die heerlikheid van God die aarde vul en mag ons in Doxa Deo beleef hoe die Here ons gebruik om dit te laat realiseer.

HIerdie gemeente wil ‘n stem in  die gemeenskap van Hartbeespoortwees: ‘n Bediening wat hoop bring vir alle mense; ‘n Geesvervulde kampus wat sien hoe die Woord van God ‘n werklikheid word in mense se lewens.

---000---

Oorgetik deur KPJ Nel vanaf ‘n pamflet verkry van Doxa leierskap

2015-01-05

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer