Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-04-22 Views:  2168
Author:  Fanie
Published in:  Harties Heritage/Erfenis
Andries Pretorius Plaashek Monument

HOEV: OPNAME VAN BESIENSWAARDIGHEDE                   Nr 014

HEHA: SURVEY OF HERITAGE SITES                                      No 014

 

 

A W J PRETORIUS PLAASHEK MONUMENT

DATUM 1848 / 12 12 1962…

SAEA BESKERMING (60jr) ja

VERKLAAR ja. GELYS nvt

GPS data:X27.50.15 Y –25.46.31

DE RUST 478JQ. GEDEEELTE 12

PAD: P 31-1

 

Nadat die Engelse Natal van die Voortrekkers in 1842 afgeneem het, het baie Voortrekkers uit Natal weggetrek en in Transvaal kom vestig.

 

Die Voortrekkerleier en held van Bloedrivier, Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (27 11 1798 – 23 07 1853) en sy broers, Bart en Piet, het egter nog tot 1847 uitgehou om te sien hoe dinge ontwikkel. Daarna het ook hulle padgegee en Andries het hom in 1848 hier op die plaas, “Grootplaas” (ook “De Rust” en “Grootplaas der Rust” genoem) gevestig. Op die plaas het menige volksraadsvegadering van die nuwe Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) plaasgevind nog voordat die regering ‘n formele setel in Pretoria gehad het.

 

Pretorius is hier in 1853 oorlede en begrawe maar later op die helde-akker van die ou begraafplaas te Pretoria herbegrawe. Sy huis het aan die Magaliesrivier gestaan en is met die bou van die Hartbeespoortdam (1921-1924) afgebreek omdat dit oorstroom sou word. Van die fondamentklippe is gebruik om by Skeerpoort se laerskool ‘n gedenkteken op te rig (kyk 010). Op 12 Desember 1962 het die Rapportryerskorps ‘n monument by die hek na sy plaas opgerig. Dit is as Nasionale Gedenkwaardigheid verklaar.

 

Die hek (‘n Nasionale Gedenkwaardigheid) is in 2002 baie verwaarloos.    

 

The gate (a National Monument) looks very neglected in 2002.

 

 

A W J PRETORIUS FARM GATE MONUMENT

DATE 1848 / 1962

SAHRA PROTECTION (60YR) yes

DECLARED MONUMENT: yes. LISTED: n.a.

GPS data: X27.50.15 Y –25.46.31

DE RUST 478JQ.PORTION 12

ROAD: P31-1

 

After the English took Natal from the Voortrekkers in 1842, many of the Trekkers left that part of the country to come and live in the Transvaal.  However, the Voortrekker leader and hero of Blood River, Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (27 11 1798 - 23 07 1853) and his brothers, Bart and Piet stayed there until 1847 to see how things would develop.  But then they left and during 1848 Andries settled here on the farm “Grootplaas”, also called “De Rust” and “Grootplaas der Rust”.  Many a parliamentary meeting of the Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) was held on the farm before the government had a formal seat in Pretoria.

 

Andries Pretorius, who died here in 1853, was buried on the farm, but at a later stage he was reburied in the “Heroes Acre” of the old cemetery in Pretoria. His house, which was situated close to the Magalies River, was demolished when the Hartbeespoort Dam was built (1921-1924) because it would have been flooded.  Some of the foundation stones were used to build a memorial at Skeerpoort Primary School (see 010).  On the 12th of December 1962 a monument in honour of Andries Pretorius was erected at the gate of his farm.

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer