Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-07 Views:  1146
Author:  karelnel
Published in:  General/Algemeen
Groot Brittanje: Posseëls En Posgeskiedenis

Groot Brittanje: Posseëls en Posgeskiedenis

 

Twee sake is uniek: Die instel van posseëls in 1840 en die daarstel van ‘n effektiewe posstelsel in die Britse Ryk wat die fondasie is van baie lande se posstelsels.

Die Britse ‘Penny Black’ word beskou as die wêreld se eerste posseël.

In die 12de eeu het Henry I boodskappers aangestel om briewe vir die regering te dra. Tussen 1100 en 1135 is sowat 4500 briewe gedra. In die tyd het private individue hul eie reëlings gemaak om boodskappe te stuur.. Henry III het aan die boodskappers uniforms verskaf en Edward I het poshuise opgerig waar hulle perde kon omruil. In die tyd van Edward II is pos vir die eerste keer gemerk. Henry VIII het die Koninklike posdiens in 1516 gestig en onder Charles I in 1635 is die posdiens aan die publiek  beskikbaar gemaak. Gewoonlik is posgeld op aflewering betaal. In 1661 , onder Charles II het Henry Bishop, die Posmeester Generaal, die “Bishop”-merk ingebring: ‘n Klein sirkel met die maand en datum daarbinne – in London – die voorloper van die posstempel. Dit het later uitgebrei deur die land en poskantore is oopgemaak in alle dorpe – elkeen met sy eie posmerk.

In 1839-40 het groot Poskantoorhervormings plaasgevind. Die parlement het ‘n eenvormige vierpennie posgeld per halfons aanvaar, onafhanklik van die afstand. Op 10 Januarie 1840 begin die eenvormige penniepos – 1 pennie vir voorafbetaalde briewe en twee pennies vir agterna betaalde briewe. Op 6 Mei 1840 word die ‘Penny Black’ die eerste posseël in gebruik. Die seël is eers net in Engeland en Ierland gebruik. Swart was egter nie ‘n geskikte kleur nie want die stempelmerke kon nie daarop gesien word nie. Vanaf 1841 word ie sogenaamde ‘Penny Reds’ gebruik, met omtrent 21 miljard wat gebruik is.

Voor die Viktoriaanse tydperk is seëls met ‘n sker losgesny (imperforate stamps). Toetse is toe gedoen met roulettering (insny van kort gleufies) en perforering (inpons van klein gaatjies). Perforering word eindelik die standaard praktyk in 1854. In 1854 word die reliëfdrukproses ingebring (Emboss). In 1881 is die Binnelandse Belasting en Posgeld-wet deurgevoer en seëls moes toe ook diens doen as belasting-seëls. Druk op die seëls verander toe na “Postage and Inland revenue”, en later bloot as “Postage and Revenue” en nog late net “Postage Revenue”.

Nuwe seëls verskyn met Edward VII maar daar is nie veel veranderinge nie. Tydens die termyn van George V vind heelwat veranderinge plaas. Vir die eerste keer is ‘n ¾ portret gebruik. Die eerste gedenkseëls word uitgereik in 1924 vir die Britse Ryk Uitstalling.

Toe Edward VIII ge-abdikeer het in 1936 is daar reeds ‘n reeks van 4 seëls uitgegee. Dis toe opgevolg met gedenkseëls vir die kroning van George VI in elke kolonie van die Britse Ryk. In 1940 word die eeufees van posseëls gevier met ‘n stel van ses seëls wat Victoria en George VI langs mekaar het. Toe Elisabeth II haar pa in 1952 opvolg is nuwe seëls uitgebring – die sogenaamde ‘Wilding’- uitgawes, gebasseer op ‘n portret van Elisabeth deur Dorothy Wilding (fotograaf). Die reeks is in 1967 deur die sogenaamde ‘Machin’-reeks vervang. Daarna het desimalisasie gevolg.

Tot iin 1950 was daar min herdenkingseëls. IN die vaste reekse was die afbeelding van die heersende koning die dominante element. Gedurende die 1950’s-60’s was daar meer gedenkseëls, maar  die koning se beeltenis was steeds prominent. Nuwe ontwerpseëls volg in 1965. ‘n Klein siloehette van die koningin word daarna gebruik vir gedenkseëls. Latere gedenkseëls herdenk gebeure tov die koninklike familie, byv Diana se dood en die KOninginmoeder se dood.

In 1958 is streeksuitgifte uitgebring in die Channel-eilande, Noord Ierland, Skotland en Wallis. Dit is slegs in plaaslike poskantore uitgereik en was geldig oral in die Verenigde Koninkryk. Die Channel-eilande en die Isle of Man reik nou hul eie seëls uit wat nie elders geldig is nie.

 

---000---


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer