Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-17 Views:  653
Author:  karelnel
Published in:  General/Algemeen
Posseëls En Posgeskiedenis Van Nederland

Posseëls en Posgeskiedenis van Nederland

Die eerste seëls van Nederland is in 1852 uitgegee en het Koning William III uitgebeeld. Gedurende die Tweede wereldoorlog is Nederland deur Duitsland beset, maar seëluitreiking het voortgegaan. In die tyd is daar ook ‘n klompie semi-posseëls uitgegee – dis seëls wat benewens die gewone prys ook nog ‘n addisionele toeslag dra vir een of ander verdienstelike saak. Die seël vertoon gewoonlik derhalwe twee bedrae.

Nadat Nederland op 5 Mei 1945 ontset is is voortgegaan met die vorige seëls totdat ‘n nuwe reeks uitgebring is op 1 April 1946. Hierdie reeks het seëls bevat wat oorspronklik deur die Nederlandse regering-in-ballingskap in Brittanje in 1944 uitgegee is vir gebruik op skepe van die Nederlandse  Vloot wat met die Geallieerde magte gedien het.

 

Daarna het verskeie lang vaste reekse gevolg asook baie gedenkseëls en die uitreik van semi-posseëls vir verdienstelike sake het ‘n pertinente kenmerk van die Nederlandse seëlprogram geword.

In 2002 is ‘n reeks van 12 provinsiale seëls uitgereik. Dit was streng gesproke nie lokale of plaaslike seëls nie, aangesien hulle geldig was regdeur die land, maar tog was hulle net in die relevante provinsies se poskantore beskikbaar. (En ook van die Nederlandse filateliese buro).

 

Seëls met veranderlike waardes is in gebruik in Nederland sedert 1989.  Sulke seëls is gegomde of selfplakseëls, met ‘n gemeenskaplike ontwerp wat deur ‘n masjien (soos ‘n outoteller) uitgereik word met waardes daarop gedruk soos die gebruiker verkies ten tye van die transaksie. Die waarde wat die gebruiker kan kies kon varieer in ooreenstemming met ‘n reeks vaste postariewe. Nederland is ook ‘n entoesiastiese gebruiker van posseëlboekies en het sedert 1902, toe die eerste een uitgereik is, reeds 150 uitgereik.

 

---000---

Erkenning aan Wikipedia


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer