Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-18 Views:  1363
Author:  karelnel
Published in:  General/Algemeen
Suid Afrika: Posseëls En Posgeskiedenis - Deel 1

Suid Afrika: Posseëls en Posgeskiedenis - Deel 1

Inleiding:

Voor 1910 het elke deel van Suidelike Afrika hul eie seëls uitgegee: Britse Betsjoeanaland (1885-1895), Kaap van Goeie Hoop (1853-1904) , Griekwaland Wes (1874-1879), Natal (1857-1909), Nuwe Republiek (1881-1887), Oranje Vrystaat (1886-1897), Oranjerivier Kolonie (1900-1909), Suid Afrikanse Republiek (1869-1877 en 1882-1897), Stellaland (1884-1885), Transvaal (1877-1880 en 1900-1909) en Zoeloeland (1888-1897). Gedurende die Tweede Boereoorlog het sekere dorpe in die Transvaal hul eie seëls uitgegee: Lydenburg (1900), Mafeking (1900), Pietersburg (1901), Rustenburg (1900), Schweizer Renecke (1900), Volksrust (1902), Vryburg (1899-1900) en Wolmeransstad (1900).

Die Unie van Suid Afrika (1910-1961) se eerste seël was ‘n 2 ½ pennie seël uitgereik op 4 November 1910 met Koning George V daarop, met die staatswapens van die vier samestellende kolonies. Die meeste seëls tussen 1926 en 1951 is in pare uitgereik onder die naame ‘SOUTH AFRICA’ en ‘SUIDAFRIKA’ of ‘SUID AFRIKA’

Die Republiek van Suid Afrika (Vanaf 1961) se eerste stel seëls is uitgereik op 31 Mei 1961. Van 1961 tot 1966 is die seëls gemerk “REPUBLICK OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA”. Van 1967 word seëls  bloot gemerk “RSA”. Moderne uitgifte word nou net gemerk “South Africa”.

Die Tuislande het hulle eie seëls uitgereik soos volg: Boputhatswana (1977-1994), Ciskei (1981-1994), Transkei (1976-1994) en Venda (1979-1994).

 

Kaap van Goeie Hoop:

Bartolomeu Dias ontdek die Kaap in 1488. In 1652 stig die Hollandse Oos Indiese Kompanjie ‘n verversingspos wat later Kaapstad word. In 1795 neem die Britse magte beheer tot 1803, en keer weer terug in 1806. In 1814 word onder die Anglo-Hollandse ooreenkoms die gebied aan Brittanje ge-sedeer en dit bly ‘n Engelse kolonie tot 1910. Die eerste seëls is die Kaap die Goeie Hoop Driehoeke op 1 September 1853. Van 19 Augustus 1910 tot 31 Desember 1937 was Kaap die Goeie Hoop se seëls geldig vir gebruik in die hele Unie van Suid Afrika.

Griekwaland Wes:

Die gebied tussen die Kaap Kolonie en die Oranje Vrystaat, Die soewereiniteit van die gebied was onder dispuut en die Goewerneur Generaal van Natal RW Keate het hieroor ge-arbitreer. Hy gee die gebied aan die Griewa’s. Die Griekwa Hoofman Nicholaas Waterboer plaas die gebied daarna onmiddellik ons Britse administrasie (Op 27 Oktober 1871). Die Vrystaat kry 90 000 Pond as kompensasie. In 1873 word Griekwaland Wes ‘n aparte Britse Kolonie en in 1880 weer deel van die Kaap Kolonie. Hulle gebruik aanvanklik seëls van Kaap die Goeie Hoop, maar vanaf word die Kaap die Goeie Hoop se seëls oorgedruk met “G.W.” of “G”, vir Griewaland Wes, tot 1880.

Natal:

Die gebied was ‘n Britse Nedersetting wat gestig is in 1824 in die gebied waar Durban nou is. In 1839 stig die Voortrekkers die Natalia Republiek. Die gebied word op 4 Mei 1843 as die Britse Kolonie van Natal geproklameer. In 1897 word Zoeloeland by Natal ge-annekseer. Op 31 Mei 1910 word Natal ‘n provinsie van die Unie van Suid Afrika. Die eerste Natal seëls is uitgegee op 26 Mei 1857. Vanaf 19 Augustus 1910 tot 31 Desember 1937 was die Natalse seëls geldig oral in die Unie van Suid Afrika.

Die Nieuwe Republiek:

Is op 16 Augustus 1884 as ‘n onafhanklike Boererepubliek geproklameer deur ‘n groep Britse- en Boere huursoldate. Hulle het grondregte by Dinzulu, seun van Cetshwayo gekry. ‘n Gedeelte van die grond is ge-annekseer deur die Britte en die res is erken as ‘n onafhanklike staat op 22 Oktober 1886. Op 21 Julie 1888 verenig hulle  met die Transvaal. Vanaf 1884 het hulle ‘n ge-organiseerde posstelsel gehad en die eerste seëls is uitgereik op 7 Januarie 1886. Internasionale pos is of deur Transvaal of deur Natal gestuur en addisionele seëls moes bygesit word.

Oranje Vrijstaat en Oranje Rivier Kolonie:

 Op 3 Februarie 1848 is die gebied ‘n Britse Soewereiniteit verklaar deur Sir Harry Smith, met die naam van die Oranje Rivier Soewereiniteit. Op 23 Februarie 1854 is die Oranje Rivier Konvensie geteken. Die Britte verlaat Bloemfontein op 11 Maart 1854 en die Boereregering neem beheer oor en stig die Republiek van die Oranje Vrij Staat. Dit word in 1900 weer deur die Britte beset en genoem die Oranje Rivier Kolonie. In 1910 sluit dit by die Unie van Suid Afrika aan as die Vrystaat provinsie. Die eerste seëluitreiking was op 1 Januarie 1868. Dit was gemerk “Oranje Vrij Staat”. Toe dit ‘n kroonkolonie word, word die seëls gemerk “Orange River Colony”. Vanaf 19 Augustus 1910 tot 31 Desember 1937 was die Oranje Rivier Kolonie se seëls geldig in die hele Unie van Suid Afrika.

Transvaal: 

In die 1830’s en 1840’s het die Voortrekkers inbeweeg en verskeie klein republieke gestig. Op 17 Januarie 1852 teken Brittanje die Sandrivier konvensie en erken die Boere se onafhanklikheid. Dit lei tot die stigting van die Zuid Afrikaanse Republiek in Desember 1856. In 1877 beset die Engelse die gebied en het dar gebly tot 1882. Toe is die Republiek weer herstel. Die Tweede Boere-oorlog begin 1899 en Pretoria is beset op 5 Junie 1900. Vrede is gesluit in 1902 en Transvaal word ‘n Britse kolonie. Dit word deel van die Unie van Suid Afrika in 1910. Seëls van die ZAR is die eerste keer uitgereik op 1 Mei 1870. Gedurende die Briste besetting van 1877 is die seëls oorgedruk met “V.R.I” of E.R.I.” Gedurende die Tweede Boere oorlog is plaaslike seëls uitgegee in Lydenburg, Rustenburg, Schweizer Renecke en Wolmeransstad. Die regering van sie ZAR het uitgewyk na Pietersburg en van daar hulle seëls uitgegee. Toe Transvaal ‘n kroonkolonie word is nuwe seëls uitgegee op 1 April 1902. Vanaf 19 Augustus 1910 tot 31 Desember 1937 vas seëls van die Transvaal in die hele Unie geldig.

Zoeloeland :

Was ‘n onafhanklike koninkryk vanaf 1816. Na die Anglo-Zoele-oorlog van 1879 het die Britte Cetshwayo onttroon en Zoeloeland in 13 streke verdeel wat elk deur ‘n onderkoning ge-administreer is. As gevolg van voortdurende twiste in die streek besluit die Britte om die gebied te annekseer en dit ‘n kroonkolonie te verklaar op 19 Mei 1887. Zoeloeland word deel van  Natal op 31 Desember 1897. Seëls van Natal is in Zoeloeland gebruik vanaf 1876 tot 1 Mei 1888 toe seëls vir diékolonie uitgereik is. Die seëls is onttrek toe Zoeloeland ge-annekseer is op 30 Junie 1898.

Die Unie van Suid Afrika:

Word na 4 jaar van onderhandelinge gestig op 31 Mei 1910. Elke provinsie het aangehou om hul eie seëls te gebruik. Vanaf 19 Augustus 1910 tot 31 Desember 1937 was die seëls van die verkillende vorige kolonies oor-en-weer geldig. Unie van Suid Afrika seëls is die eerste keer uitgegee op 4 November 1910.

Die Unie van Suid Afrika het in sy bestaan van 51 jaar (1910-1961) by ongeveer 54 geleenthede seëls uitgegee en in die tydperk het die afbeeldings op seëls baie verander – beginnende met seëls met die regent se kop wat baie lank uitgereik is, deur ‘n reeks van beskeie kenmerkende motiewe van die land wat talle kere herdruk is, tot meer kontemporere en aktuele onderwerpe wat later meer dikwels herdenk is met gedenkreekse.

Die eerste seël is uitgegee op 4 November 1910 met die kop van Louis Botha , die eerste eerste minister, en vorige boeregeneraal. Dit was ‘n 2 ½ pennie seël in blou en ook donkerblou.Dit het ook die staatswapens van die drie samestellende provinsies opgehad. In die tydperk was die seëls van die onderskeie provinsies nog geldig.

(Met erkenning aan Wikipedia)


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer