Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-20 Views:  1377
Author:  karelnel
Published in:  General/Algemeen
RSA Posseel En Posgeskiedenis - Deel 2

RSA Posseel en Posgeskiedenis - Deel 2

 

Vaste reekse:

Die eerste vaste reeks is uitgereik op 1 September 1913 en dit het gedien tot 1922 (9 jaar).  Dit het die kop van Koning George V van Engeland opgehad en het die volgende denominasies gehad: ½ , 1, 1 ½ , 2, 2 ½ , 3, 4, 6 pennies asook 1 sjieling, een-en- drie, twee-en-ses, vyf sjielings, tien sjielings en een pond (14 seëls). Daar is egter baie kleurskakerings van verskeie van die seëls.

In 1926 verskyn die tweede vaste reeks met lokale motiewe. Daar was  twee ½ d seëls (Groen Springbokkie – Afrikaans en Engels), Twee 1d seëls (Swart seilskippie in ‘n rooi ovaal raamwerk), Twee 4d driehoek ongeperforeerde seëls (Grys-blou) en twee 6d seëls (groen lemoenboompie in oranje ovaal raamwerk). Die reeks is in 1927 uitgebrei met 2 2d seëls wat die Uniegeboue afbeeld, twee 3d seëls wat ‘n plaashuis afbeeld, twee 4d seëls wat ‘n Zoeloehut afbeeld, Twee 1 sjieling seëls wat twee bokke vertoon, twee twee-en-ses seëls en 5 sjieling seëls elk wat die ossewa afbeeld. Ook twee 10 sjielings seëls wat Kaapstad en Tafelberg afbeeld. Hierdie reeks is herdruk vanaf 1930 en word gebruik tot 1945. In die 1933 herdruk is daar ook twee 1 ½ d seëls wat ‘n goudmyntoring afbeeld. Die 10 sjieling seël vertoon nou ‘n statige Kaaps-Hollandse huis. Verskeie kleurskakerings bestaan van al hierdie seëls. In Oktober 1953 verskyn nog 3 seëls naamlik 4 ½ d (Merino-skaap), een-en-drie (Springbok) en een-en-ses (Alwyn in blom).Hierdie reeks het deurlopend verskyn vir 28 jaar!

Die derde vaste reeks verskyn op 14 Oktober 1954 en die motiewe was lokale diere soos volg: ½ d – Vlakvark, 1d – Blouwildebees, 1 ½ d Luiperd, 2d Zebra, 3d – Renoster, 4d – Olifant, 4 ½ d – Seekoei, 6d – Leeu, 1 sjieling – Koedoe, Een-en-drie – Springbok, Een-en-ses – Gemsbok, Twee-en-ses – Eland, Vyf sjielings – Kameelperd, 10 sjielings – Swartwitpens. (14 seëls). In 1959 word dit herdruk met ‘n ander watermerk en in 1961 nogeens, maar met die nuwe desimale geldstelsel nadat Suid Afrika gedesimaliseer het. Hierdie reeks het dus vir ongeveer 7 jaar gedien.

In 1925 is 4 lugpos seëls uitgegee (1d , 3d, 6d en 9d – almal tweetalig) en in 1929 nog twee (4d en 1 sjieling).

Gedenkreekse:

Die eerste herdenkingsreeks kom uit in 1933 toe 4 seëls uitgegee is, elkeen met ‘n toeslag ten bate van die Voortrekkermonument. Hierdie seëls was in Afrikaans en Engels uitgegee. Die Voortrekkers word weer herdenk in ‘n reeks van ses in 1938 waar daar weer ‘n toeslag op elke seël is vir die Voortrekkermonument. Op 1 Desember 1949 is die projek voltooi toe die Monument ingewy is en daarvoor is weer 3 seëls uitgereik – die keer tweetalig.

Twee jaar later – in 1935 – verskyn die volgende herdenkingsreeks van 4X2 seëls om die 25 jaar van Koning George V se regering te herdenk (In Afrikaans en Engels). Weer twee jaar later – in  1937 word Koning George VI se kroning herdenk met 5X2 seëls (Ook Afrikaans en Engels)

In 1939 word die 100 jaar herdenking van die aankoms van die Hugenote gevier en in 1949 die koms van die Briste Settelaars. Jan van Riebeeck se koms se 300 jaar herdenking is in 1952 herdenk met 5 seëls (1/2 d, 1d, 2d, 4 ½ d, en 1 sjieling). Die Duitse Settelaars se koms is na 100 jaar ook herdenk met ‘n 2d seël in 1958.

Vanaf 1941 word ‘n reeks oorlogseëls gedurende die Tweede wêreldoorlog uitgegee (1/2 d, 1d, 1 ½ d, 3d, 4d, 6d en later 2d en 1 sjieling en nog later die een-en-drie seël (1943). In 1942, word hierdie seëls in Bantam-formaat uitgegee. In 1945 word die Ge-allieerde magte se oorwinning gevier met ‘n stel van 3X2 seëls (1d,2d en 3d – Afrikaans en Engels)

Toe die Koninklike gesin in 1947 die land kom besoek is dit herdenk met ‘n stel van 3X2 seëls wat onder andere die koningspaar en die twee prinsesse afgebeeld het. In 1948 is die koningspaar se silwer bruilof herdenk met twee 3d seëls (Afrikaans en Engels), en toe Koningin Elisabeth gekroon is is 1953 is dit herdenk met ‘n 2d seël.

Op 1 Oktober 1949 is die universele Posunie 75 jaar oud en dit word  herdenk met 3X 2 seëls  met Mercurius op. Dit was die eerste SA seëls oor die kommunikasie tema. Die volgende een was 1953 toe die 100 jarige herdenking van die eerste Kaapse seëls uitgebeeld is met 2 seëls. In 1960 word die 100 ste verjaarsdag van die SA Spoorweë met ‘n enkele seël van ‘n trein wat oor ‘n SA landkaart reis, herdenk.

Ander geskiedkundige gebeure wat herdenk is was: die 100 jaar herdenking van die OVS in 1954 (2 seëls),  die 100 jaar herdenking van Pretoria in 1955 (2 seëls) en die Geloftevieringe in Pietermaritzburg (1955).

Interessant dat die onderwerp van die wetenskap in die tyd nie veel gefigureer het nie. In 1959 verskyn ‘n enkele seël om die 50ste bestaansjaar van die SA Akademie van Wetenskap en Kuns te herdenk en in 1959 die SA Nasionale Antarktiese ekspedisie.

In 1960 word die 50 ste bestaansjaar van die Unie van Suid Afrika gevier met 4 seëls wat die volgende jaar weer met die nuwe gedesimaliseerde geldwaardes uitgegee  word. Die reeks word aangevul op 31 Mei 1960 met die beroemde bruin 3d seël met die 6 eerste ministers se koppe op, wat later as 2 ½ c herdruk is. Hierna kom die Republiek van Suid Afrika en die seëlinskripsies verander na ”Republiek vanSuid Afrika Republic of South Africa” op 31 Mei 1961

Na ‘n blanke verkiesing op 5 Oktober 1960 kom die Republiek van Suid Afrika tot stand en verlaat die Britse Gemenebes op  31 Mei 1961. Na demokratiese verkiesings in 1994 word die RSA weer deel van die gemenebes.

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer