Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-26 Views:  1370
Author:  karelnel
Published in:  General/Algemeen
Die Republiek Van Venda: Pos En Posseëlgeskiedenis

Die Republiek van Venda: Pos en Posseëlgeskiedenis

Die Venda volk in suider Afrika is ‘n beduidende volk in die RSA met ‘n erkende taal en kulturele gebruike. Hulle was gedurende die grootste deel van die twintigste eeu hoofsaaklik woonagtig in die Noordelike deel van Transvaal.

Die stigting van die staat “Die Republiek van Venda”   vir die Venda volk was ‘n uitvloeisel van die politieke konsepte van “Selfbeskikking” en “Afsonderlike Ontwikkeling” waar volkeregroepe die geleentheid gegun is om hulleself te regeer en hulle eie ontwikkeling te bewerkstelling in ‘n eie landstreek wat tradisioneel deur hulle bewoon is. Vanweë die geografiese werklikhede in Suider Afrika sou daar noodwendig ‘n interafhanklikheid bestaan met die res van Suid Afrika – soos byvoorbeeld die gebruik van die Suid Afrikaanse Rand as geldeenheid, asook die feit dat daar geen grensbeheer tussen die gebied en die res van Suid Afrika toegepas is nie. Venda se leuse was “Aspire for Venda” en hulle het ‘n volkslied gehad “Peace and Togetherness”

Die SA regering het die area op 1 Februarie 1973 as selfregerend verklaar en verkiesings is ‘n jaar daarna gehou. Verkiesings is weer in Julie  1978 gehou. Die streek word onafhanklik verklaar op 13  September 1979 en burgers het hul SA Burgerskap verloor met hoofstad  eers Sibasa toe Thohoyandou, maar slegs Suid Afrika het die staat se onafhanklikheid erken. Die eerste seëls word ook op die datum uitgegee.  Patric Mphephu was die eerste president tot 1988 , en hy was ook ‘n hoofman van die Venda’s,waarna opgevolg is deur Frank Ravele tot 1990 wat toe deur middel van ‘n staatsgreep onttroon is.  Van 1990 tot 1994 was dit Gabriël Ramutshwana en vir die laaste deel van 1994 voor inlywing was dit Tshamano Ramabulana.  Die VN en die ANC het die onafhanklikheid verwerp.

In 1982 is die Universiteit van Venda gestig as ‘n tersiêre instansie vir die Venda’s. ‘n Casino is ook in die gebeid opgerig.

Die landstreek, in die Suid Oostelike deel van die RSA was ongeveer 6807 vierkante kilometer groot en het in 1980 sowat 315 500 inwoners gehad.  Streng gesproke was Venda ‘n parlementere demokrasie met ‘n veelpartystelsel onder ‘n president. Die staat is ontbind op 27 April 1994 en weer ingelyf by die Republiek  van Suid Afrika. Venda, Engels en Afrikaans was die amptelike tale.

Die streek het in sy kort bestaan van sowat 15 jaar (van 1979 tot 1994) 277 seëls uitgegee wat die interessante verhaal van die Venda vertel. Die seëls is erken oral in Suid Afrika en Suid Afrikaanse Filateliedienste het dit hanteer. Tabel 1 hieronder, is ‘n opsomming van die seëls wat uitgereik is.

Vaste reekse:

 Venda het twee vaste reekse van seëls gehad: Die eerste reeks (uitgegee met onafhanklikheid) het afbeeldings gehad van blomme. Hierdie reeks het geloop van 1979 (met onafhanklikheid) tot April 1986 toe die reeks oor Reptiele uitgebring is.

Herdenkingsreekse:

In die kort bestaan is daar ongeveer 59 herdenkingsreekse van (meestal 4 seëls elk) uitgebring (asook die korresponderende Eerstedagkoeverte) oor die volgende  onderwerpe:

 1. Diere : Hanteer Paddas, Huiskatte  Honde en Ape asook die Nwanedi Nasionale Park.
 2. Geskiedenis: ‘n Baie interessante en besondere reeks van 7 uitgifte oor die ontwikkkeling van die Skryfkuns is uitgegee .
 3. Industrie: Onder die kategorie is hanteer die bosbou-, klerasie-, skou- en tee industrieë
 4. Insekte : Skoenlappers is twee keer as motief gebruik en Bye een keer.
 5. Kultuur / Kuns : Hierdie onderwerp is 6 keer gebruik onder die volgende tema’s: Musiekinstrumente, Tradisionele Kombuisware,Tradisionele danse, Houtsneë en Hout beeldhouwerk.
 6. Landbou/ Boerdery : Boerdery is belangrik in Venda en daarom is die volgende boerderye aandag gegee: Koffie, Tee, Piesangs, Krokodilboerdery, en Sisal.
 7. Plante : Hierdie was die belangrikste onderwerp op Veda Seëls want bo-en behalwe die vaste reeks is daar nog reekse uitgebring oor Bome (4), Vrugte, Veldvrugte, Alwyne en Varings .
 8. Politiek : Onafhanklikheidsdag asook die 5- en 10-jaar herdenkings daarvan is as reekse uitgegee.
 9. Sosiale Ontwikkeling : ‘n Verpleegsterskollege is herdenk
 10. Tegnologie: 4 Reekse handel oor Veteraan motors en belangrike geskiedkundige uitvindings.
 11. Toerisme :Toerisme word in die algemeen hanteer en ook mere en watervalle word gebruik as tema’s.
 12. Visse: Een reeks oor varswater visse het die lig gesien.
 13. Voëls : Was ‘n baie belangrike tema want 9 uitgifte handel daaroor: onder andere Trekvoëls, Nektarvoëls, Sangvoëls, Reiers en Spreeus.

Ten spyte van die relatiewe suksesverhaal van die jong staat het dit geen Internasionale erkenning verkry nie asook konstante afkeur en teenstand van die revolusionêre magte wat besig was om die Suid Afrikaanse bestel te probeer omverwerp. Venda is  by Suid Afrika heringelyf na die oorgang na volle demokrasie in 1994.

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer