Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-27 Views:  940
Author:  karelnel
Published in:  Interesting/Interessant
Die Universele Posunie (UPU)

Die Universele Posunie (UPU)

 

Die UPU is ‘n gespesialiiseerd agentskap van die Verenigde  Nasies  (gestig 9 Oktober 1874) wat posbeleide tussen lidstate ko-ordineer en ook die wereldwye posstelsel. Elke lidstaat moet instem om dieselfde reëls te volg vir Internasionale posdienste. Die hoofkwartier is in Switzerland en die amptelike taal is Frans, hoewel Engels as ‘n addisionele werkstaal aanvaar is in 1994. Hulle het ‘n amptelike blad – die Union Postale en dit, saam met ander dokumentasie is in al die tale van die VN beskikbaar.

 

Voordat die UPU gestig is moes elke land  aparte posooreenkomste met ander nasies, waarheen hulle internasionale pos wou stuur, aangaan. Soms moes die koste vir elke been van die pos se reis bepaal word en moes soms tussenlande gevind word om die pos deur te neem as daar met die betrokke land geen direkte leweringsooreenkoms was nie. Om hierdie komplekse situasie te beredder het die VN in 1863 ‘n INternasionale Poskongres belê.Heinrich von Stephen, die Koninklike Pruisiese Minister van Poswese het toe die UPU gestig en dit is tans die derde oudste  internasionale organisasie. Die UPU is in 1874 saamgestel, aanvanklik onder die naam van die “General Postal Union” as gevolg van die ooreenkoms van Bern, geteken op 9 Oktober 1874. In 1878 word die naam verander na die UPU.

Die UPU het toe bepaal dat

  1. Daar ‘n eenvormige vaste tarief sou wees om ‘n brief oral in die wereld te pos
  2. Posowerhede plaaslike en internasionale pos gelykwaardig moes behandel
  3. Elke land sou die geld behou wat dit vir internasionale posgeld sou vra.

Een van die belangrikste gevolge was dat dit nie meer nodig was om seëls van die land waarheen die pos op pad was op die brief of pakkie te sit nie. Die UPU se reëling is dat die seëls van lidstate aanvaarbaar is vir die hele internasionale roete. Teen die einde van die 19de eeu het die UPU reëls oor seëlontwerp uitgevaardig om die hantering van internasionale pos te vergemaklik. Een sodanige reël is dat die waarde van seëls  in syfers moes wees en dat min of meer dieselfde kleure vir seels virverskillende items gebruik sou word.

Met die stigting van die VN word die UPU ‘n spesialisagentskap van die VN in 1848. In 1969 het dei UPU  ‘n betaling stelsel ingevoer waar betaling tussen lande moes plaasvind in ooreenstemming met die verskil in die gewig  van die pos tussen hulle – ‘n meer regverdige stelsel.

Die UPU het ‘n standaarde raad wat internasionale posstandaarde opgestel het en instandhou om posdienste te verbeter. Alle lede van die VN word toegelaat as lede van die UPU en het tans ongeveer 192 lede. Die UPU het saam met die “World Association for the Development of Philately” (WADP) ‘n  internasionale nommerstelsel ontwikkel wat versamelbare seëls nommer.

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer