Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-09-05 Views:  3390
Author:  Fanie
Published in:  Critical/Kritiek
Hartbeespoort doen aansoek om herafbakening - Application for re-demarcation of Hartbeespoort

Op aandrang van die gemeenskap rondom die Hartbeespoortdam versoek die Hartbeespoort Inwoners Forum (HiF) dat die area om die dam verwyder word uit Noordwes Provinsie en ingelyf word by die Gauteng Provinsie. Die grens tussen die twee provinsies moet eenvoudig bo-op die Magaliesberg voortgaan en nie met ’n ompad na die suide om die dam loop nie. Voorts vra die inwoners dat Hartbeespoort afskei van Madibeng Plaaslike Munisipaliteit (MPM) en herstel word met die regstatus van ’n eie munisipaliteit. Ek stem te gunste van die verwydering van Hartbeespoort uit die Noordwes Provinsie en om ’n outonome munisipaliteit te word.

AS JY SAAMSTEM MET DIE VERSOEK, TEKEN ASB ONS PETISIE HIERONDER. NB: Jou email sal NOOIT bekend gemaak word nie maar ons BENODIG 'n kontak nommer om die petisie wettiglik in te dien.

HiF Petitise dokument hier
Plaas jou stem aanlyn hier

In response to repeated requests from the communities around the Hartbeespoort dam the Hartbeespoort Inhabitants Forum (HiF) requests that the area around the dam be removed from the North West Province and included in Gauteng. The boundary between the two provinces should simply continue along the top of the Magaliesberg mountain range en not deviate from the mountain to take a long circuit south around the dam. Furthermore, the inhabitants ask that Hartbeespoort should not fall under the Madibeng Local Municipality (MPM) and be restored as a Hartbeespoort Local Municipality with full status before the law. I vote in favour to remove Harbeespoort from North West Province and to become an autonomous municipality.

IF YOU ARE IN AGREEMENT WITH THIS, PLEASE SIGN OUR PETITION BELOW. PS: Your email will NEVER be made public but to make the petition legal we DO need a contact number.

HiF Petition document here
Vote online here


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer