Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-10-20 Views:  865
Author:  Fanie
Published in:  LoadShedding/Beurtkrag
Wat Gaan Aan Met Die Krag?

20 Oktober 2015

Baie inwoners het vandag gevra: Wat gaan aan? Die krag is baie aan en af geskakel en mense kla dat hulle data verloor het. Verder staan daar ook nuwe toerusting rond binne Ifafi substasie en is daar baie aktiwiteit. Dit blyk dat Tshwane besig was om 'n nuwe 10 MVA transformator in bedryf te stel in Ifafi substasie vandag. In die proses moes Harties se elektriese las alles op een transformator oorgaan en het die transformator op oorvrag geklink. Xanadu se las if vir 'n rukkie afgeskakel, totdat die nuwe transformator in bedryf gestel is.

Tans word die gebiede van Schoemansville, Melodie, Ifafi en Meerhof vanaf hierdie substasie bedien, asook 'n gedeelte van die plotte. Die maksimum aanvraag op die substasie is 18 MVA en daar is 4 transformators, naamlik 2x10 MVA en 2x5 MVA. Die een 10MVA transformator is nou nuut. Die transformator wat verwyder is gaan versien word, terwyl die 10MVA wat steeds in-bedryf is (en vreeslik olie lek) op terrein versien gaan word.

 

Die plan is voorts om die 2x5 MVA transformators ook te vervang binne 2 - 3 weke. Dit lyk dus of ons voor Kersfees gaan sit met 'n bak substasie met 3x10 MVA versiende transformators wat na willekeur parallel geskakel kan word. Hierdie sal die eerste keer wees in baie jare dat Ifafi substasie aan industrie standaard voldoen.

Verder is die fondse binne Tshwane reeds goedgekeur om 'n nuwe 88/11 kV substasie in plek van die bestaande Ifafi 33/11 kV substasie op te rig. Een van die areas wat hulle na kyk is die oop blok teenaan Kleinste straat, maar hierdie grond behoort aan die Departement van Openbare Werke wat dit nie tans wil afstaan nie. Sovêr verneem word is daar nog nie 'n terrein vasgemaak deur Tshwane vir die nuwe 88/11 kV substasie nie.

Die twee groot betonpaal kraglyne wat deur Ifafi loop is reeds op 88kV standaard deur die vêrsiende beplanning van die Ou Hartbeespoort Stadsraad. Die eerste betonpaal kraglyn was 'n afskeidsgeskenk van die ou Stadsraad aan die nuwe bedeling, terwyl die tweede kraglyn as deel van Xanadu se eerste fase deur die ontwikkelaar befonds was.  

Daar is dus aktiewe beplanning en werk aan ons bron toevoer stelsel deur Tshwane Stadsraad. Ons sien ook hoe die straatligte voor Xanadu / Birdwood op die R511 in goeie werkende toestand gehou word deur hulle.

Sal Madibêng dalk binne die voorsienbare toekoms dieselfde vlak van diens kan begin lewer op die interne elektriese verspreidingsnetwerke, verkeersligte en straat ligte binne Hartbeespoort?


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer