Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-01-05 Views:  1285
Author:  JFK
Published in:  From the heart/Uit die hart
Harties.net Se Boodskap

Harties.net is hier vir ons gemeenskap!

Ons boodskap is eenvoudig om te verstaan en sonder enige verborge agendas; Om absoluut betrokke te wees by die heerlike glimlaggies en hartseer trane van ons juweel van ‘n dorp. As ‘n gemeenskap het ons die unieke geleentheid om saam te staan en oplossings te vind vir probleme wat ons almal raak en alledaagse goeie nuus ook mee te deel.

Dit is nie Harties.net se doel om te besluit wie is reg of wie is verkeerd - ons vertel die hele storie net soos dit is en gee almal die geleentheid om self te praat en self te besluit. Wedersydse respek en ordentlikheid kan mos gebeur al hou jy nie van iemand se opinie of die persoon..


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer