Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-02-08 Views:  1679
Author:  Fanie
Published in:  Harties Heritage/Erfenis
Preller / Pretorius Begraafplaas By Pelindaba

HOEV: OPNAME VAN BESIENSWAARDIGHEDE                  Nr 032

HEHA: SURVEY OF HERITAGE SITES                                     No 032

 

PRELLER / PRETORIUS-BEGRAAFPLAAS (PELINDABA)

DATUM 1924

SAEA-BESKERMING (60JR): ja

VERKLAAR: ja, Maart 1973. GELYS: nvt

GPS data:X 27.54.44 Y –25.48.04

WELGEGUND 491JQ

PAD P 31-1.

EIENAAR / KONTAKPERSOON Prellerhuis restourant (012-3055380)

 

Die Pretorius/Preller-begraafplaas in 2002. ‘n Deel van die gestapelde  klipmuur rondom die groot begraafplaas is in die voorgrond sigbaar. Daaragter is die Pretoriusgrafte.

 

A part of the dry packed stone wall of the enormous grave yard is seen in front, behind which are the Pretorius graves.

 

Die plaas, Welgegund, is teen die einde van die negentiende eeu aan M W Pretorius (“Swart Martiens”) deur die ZAR toegeken. Swart Martiens was ‘n neef van Marthinus Wessel Pretorius, die staatspresident en stigter van Pretoria, Hy was die vader van Henning Petrus Nicolaas Pretorius, die stigter van die ZAR se staatsartillerie, en die grootvader van Hannie Preller, gebore Pretorius. Swart Martiens se vrou was Debora Retief, die dogter van Voortrekkerleier, Pieter Retief wat haar vader se naam op ‘n rots teen die Drakensberge by Kerkenberg gegraveer het toe hy na Dingaan gegaan het waar hy vermoor is.

 

‘n Gedeelte van die plaas is in 1920 vir die bou van die Hartbeespoortdam onteien en die res is deur die staat vir dorpsontwikkeling onteien. Hierdie ontwikkeling het vir ‘n lang tyd in beplanningsfase gebly en toe die planne oplaas afgewys is, het ‘n ou plaasarbeider van Welgegund uitgeroep: “phelile indaba!” (“Klaar gepraat!” of “Die saak is afgehandel”) Hierna het die gedeelte van die plaas die naam PELINDABA gekry. Hannie het toe haar man oortuig om die gedeelte van die plaas terug te koop. Hier het die Prellers in 1924 die rondawelhuis (kyk nr 033) en in 1934 die huis “Sterrewag” laat bou (031).

 

Preller was ook bekommerd oor die grafte op die Pretorius-familiebegraafplaas aangesien dit naby die dam se watervlak sou kom. Hy het toe ‘n nuwe begraafplaas hoog op ‘n kliprandjie laat aanlê en in 1924 is Hannie se grootouers daar herbegrawe. Daar is ook ‘n monumentjie van groot ronde klippe opgestapel en in die jare wat volg is ander Pretorius- en Preller-familielede daar begrawe.

 

Die begraafplaas val nou in die gebied van die AEK.

 

 

Die grafte van Debora Pretorius (dogter van Piet Retief) en haar man, Marthinus Wessel (Swart Martiens) Pretorius asook die graf van Cornelia Magdalena Pretorius (vrou van Piet Pretorius en moeder van Hannie, Gustav Preller se vrou), waar Gustav Preller hulle herbegrawe het, in die een hoek van die groot begraafplaas.

 

The graves of Debore Pretorius (daughter of Piet Retief) and her husband, Marthinus Wessel (Swart Martiens) Pretorius as well as the grave of Cornelia Magdalena Pretorius where Gustav Preller reburied them in one corner of the large graveyard.

 

 

 

GUSTAV / PRETORIUSGRAVEYARD (PELINDABA)

DATE1924

SAHRA PROTECTION (60yr): yes

DECLARED MONUMENT: yes, March 1973. LISTED: na

GPS data: X 27.54.44 Y –25.48.04

WELGEGUND 491JQ

ROAD P 31-1.

OWNER / CONTACT PERSON: Prellerhuis restaurant (012-3055380:)

 

The farm, Welgegund was awarded to M W Pretorius (Swart Martiens) at the end of the 19th century. He was a nephew of Marthinus Wessel Pretorius, State President of the ZAR and founder of Pretoria. Swart Martiens’ son, Henning Petrus Nicolaas Pretorius founded the State Artillery of the ZAR. He was married to Debora Retief, daughter of Voortrekker leader, Piet Retief. She had engraved her fathers name into a rock at Kerkenberg in the Drankensberg when he went to negotiate with Dingaan but was treacherously murdered by him. Hannie Preller (neé Pretorius) was the granddaughter of Henning Petrus Nicolaas and Debora.

 

Die Preller-grafte in die ander hoek van die begraafplaas. Die voetpad tussen die bome in die agtergrond loop diagonal deur die begraafplaas tot by die Pretorius-grafte.

 

The Preller graves are in the northeastern corner of the graveyard diagonally opposite the Pretorius graves. The foot path in the background connects the two.

 

Hannie enherited the farm Welgegund, a portion of which was expropriated in 1920 for the building of the Hartbeespoort Dam and the remainder for township development. The township remained in the planning stage for a long time and when finally the development was abandoned an old farm labourer at Welgegund exclaimed “phelile indaba!” (“end of discussion”). This is how the name PELINDABA came about. Hannie Preller convinced her husband, Gustav to repurchase the farm from the State and the couple built a weekend rondavel house here in 1924 (see no 033) and a larger retirement house in 1934. This they called “Sterrewag” (“Observatory”) (see 031).

 

Preller, worried about flooding of the family graves by the water of the Hartbeespoort Dam, laid out a new cemetery high up on a rocky ridge on the Pelindaba farm. His wife, Hannie’s grandparents were re-interred here in 1924. in the other corner of the large cemetery Gustav Preller and several of the Preller family were buried in later years. In the northwestern corner with a magnificent view to the Dam, a huge pile of round rocks forms a monument to Gustav Preller.

 

The cemetery now falls under the aegis of the Atomic Energy Corporation, current owners of the land.

 

‘n Monument van opgestapelde diabasklippe in die suid-westelike hoek van die begraafplaas deur Die Skrywersgilde opgerig, met uitsig oor die Dam.

 

A monument of diabase rocks in the northwestern corner of the graveyard erected by Die Skrywersgilde, with view over the Dam.

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer