Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-02-23 Views:  936
Author:  karelnel
Published in:  General/Algemeen
Die Posseël- En Posgeskiedenis Van Duitswes Afrika/ Suidwes Afrika En Namibië

Die Posseël- en Posgeskiedenis van Duitswes Afrika/ Suidwes Afrika en Namibië

 

Namibië, tevore bekend as Duitswes Afrika en daarna Suidwes Afrika het ‘n lang posgeskiedenis, beginnende in 1814 met pos-hardlopers wat boodskappe tussen sendingstasies afgelewer het.

In hierdie pre-koloniale periode is in 1814 begin met nie-amptelike posdienste toe begin is om kommunikasie te bewerkstellig tussen sendingstasies by Warmbad, Bethanie en later Keetmanshoop en Gross Barmen. In 1846 is die diens uitgebrei om die sendingstasies met Suid Afrika te verbind.

Duitswes Afrika was ‘n Duitse kolonie wat in 1884 gevestig is met die beskerming van die gebied rondom Luderitz. Dit is ontruim gedurende WW1 toe die Britte die gebied oorgeneem het. Die posgeskiedenis begin amptelik op 7 Julie 1888 te Otjimbingwe  toe ‘n gereëlde posdiens begin het om Duitse posseëls en posmerke (Otyimbingue) begin gebruik het. Toe is die eerste poskantoor ook hier ge-open. Die posdiens het ‘n klompie jare gefunksioneer en het poskantore oopgemaak in Windhoek (1891) en Swakopmund (1893)

Die eerste seëls wat gebruik is was oordrukke op Duitse seëls in Mei 1897 wat gelees het “Deutsch Sűdwest-Afrika”, skuins oorgedruk.In November 1898 is die koppelteken weggelaat.

In 1900 sluit die omnibus  Duitse “Seiljaguitgawe”  SWA seëls in  wat op watermerk papier gedruk is sedert 1901. Die laaste seëls het ‘n sigwaarde van 3 Mark gehad in 1919 , maar is nooit in die kolonie verkoop nie. Sommige waardes soos die 3 en 5 Pfennige seiljagte is steeds geredelik beskikbaar. Min van die hoë waarde seiljag uitgawes is gebruik voordat die kolonie oor win is en daarom is gebruikte seëls baie waardevol. Dit is bekend dat baie van die gebruikte seëls vervalsde kansellasies het.

Posseëls is ook uitgereik in Suidwes Afrika, die kolonie wat deur Suid Afrika ge-administreer is van 1914 tot 1989 onder die aanvanklike mandaat van die Volkebond. In 1914-15 het die Suid Afrikaanse leër Duitswes Afrika ingeneem en in 1922 het die Volkerebond aan Suid Afrika die mandaat gegee om die kolonie, toe genoem Suiwes Afrika te administreer. Suid Afrika het die posdiens ge-administreer totdat Namibië onafhanklik geword het in 1989.

Na WW2 was die mandaat bedoel om die gebied te verander in ‘n VN Trustgebied, maar Suid Afrika het beswaar gemaak dat dit onder VN beheer moes kom. SA het ook nie tot die streek se onafhanklikheid ingestem nie, maar het die gebied de-facto as ‘n vyfde provinsie beskou.

Suid Afrikaanse seëls is gebruik vanaf 1914 tot 1923. Die eerste seëls wat gedruk was ‘South West Africa’ en beide in Afrikaans en Engels uitgereik is het uitgekom op 1 Januarie 1923. Van 1970 af is die afkorting SWA algemeen gebruik.

In 1989 was die laaste stel seëls van SWA ‘n stel van 15 wat die minirale en mynbou van die gebied uitbeeld. Hierdie seëls was ongewoon aangesien kort na hul uitreiking is die onwettige Republiek van Suidwes Afrika verklaar wat later Namibië geword het. Omdat die seëls nuut was is die meeste van die ontwerpe behou en slegs die naam is verander. (Kupriet is vervang deur Willemiet in die Namibië uitreiking). ‘n Ander probleem was dat een van die seëls (Boltwoodiet) ‘n fout op gehad het in die chemiese samestelling. Dit is reggestel met die Namibiese uitreiking.

Nampost hanteer tans alle seëls deur middel van ongeveer 135 poskantore. Namibië het sedert onafhanklikheid gereëlde vaste reekse en gedenkseëls uitgegee.

---000---

KPJ Nel

2016-02-22

Met erkenning aan Wikipedia


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer