Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-27 Views:  1007
Author:  karelnel
Published in:  Security/Sekuriteit
Sertifikaat Vir Meerhof!

‘n Sertifikaat vir Meerhof

Meerhof Buurtwag is gestig op 7 Mei 2009 en die eerste patrollie is gery op 24 Mei. Sedert die eerste patrollie gery is het nou reeds sowat 2000 dae verloop. Daar was van die begin af patrollierekords gehou, aanvanklik in ‘n patrollieboek, maar later in aparte rapporte vir elke patrollie. Sedert Junie 2011 word die rekords in ‘n Excel databasis gekonsolideer en hierdie terugvoerverslag oor meer as 1000 patrollies, meer as 33000 patrollie-kilometers en meer as 3000 patrollie-ure is daaruit saamgestel.

Die Meerhof Buurtwag is gebore uit die welwillendheid van die Meerhof inwoners – om vrywilliglik van hul tyd, slaap, hul voertuie en brandstof op te offer sodat ons rustige klein dorpie veilig kan slaap. Daarom is daar geen bravade in ons leuse nie : net ‘n gees van vrede en dienswilligheid – “Tot u diens/ At your service”. Nie net is daar hegte bande van kameraadskap tussen mense van Meerhof gesnoer nie, maar die hand van welwillendheid is ook uitgereik na, en geneem deur, ander soortgelyke instansies soos die Schoemansville Buurtwag, die Harties Watch Estate-buurtwag, die Bravo November Radionetwerk, Verskeie Sekuriteitsmaatskappye en andere. (Ondersteun deur Diensvlak ooreenkomste). So byvoorbeeld het die sekuriteitsmaatskappy PWV vrywilliglik die alarm by die buurtwagkantoor ge-installeer en diens dit gratis.

Die Meerhof Buurtwag het van die begin af toegang tot ‘n kantoor wat oorspronklik deur die inwoners van Meerhof gebou is en toe deur die Madibeng stadsraad beskikbaar gestel is vir gemeenskapsgebruik. Die Buurtwag, in die gees van welwillendheid, deel die gebruik van die fasiliteit met die Meerhof Inwonersforum, en verhuur die saal vir ‘n baie klein bedrag aan die Karateklub. Buurtwaglede het uit eie fondse stoele aangekoop wat tans in die saal en die kantoor gebruik word, en heelwat meubels is deur lede geskenk vir gebruik. Een van die skenkers wat genoem moet word is wyle Dr Theo Tonsing, wat kantoormeubels geskenk het kort voor sy oorlye. Die Buurtwag wil graag hê dat die kantoor ‘n gemeenskapsvriendelike bymekaarkomplek moet wees en nooi derhalwe lede van die gemeenskap uit om enige Dinsdagaand om 18:00 ‘n koeldrankie by die kantoor te kom geniet en oor dorpsake saam te gesels! Hierdie is ‘n goeie gewoonte wat deur een van ons vorige Voorsitters, Brig Hannes Strydom, ingestel is.

Aanvanklik is patrollies van drie ure gery in Meerhof en lede is versoek om dit twee-twee te doen ten einde beter veiligheid te verseker en ook om kameraadskap te bou. So ‘n patrollie ry gemiddeld drie keer in Meerhof en daar word versoek dat die perseel van die Katolieke kerk, die bopunt van Jean Botha laan en Jasmyn as buitepunte spesifiek besoek word. Die gemiddelde afstand teen patrolliespoed is sowat 33 kilometer. In die begin is daar gepoog om twee patrollies per nag te ry, maar dit kon nie volgehou word nie, aangesien die las op die lede te groot begin word het. Aangesien slegs ‘n baie klein persentasie van Meerhof se inwoners deel is van die buurtwag (minder as 10 persent van die meer as 300 huishoudings) is daar tereg gevoel dat ons nie die gewillige ‘kamele’ se rug wil breek deur te veel op hulle te laai nie. Daar is toe stilweg besluit om slegs patrollies te doen in soverre die mannekrag situasie dit toelaat – ‘n baie meer pragmatiese benadering.

Die patrollies het wel ‘n heilsame effek gehad op Meerhof. Daar is talle voorbeelde van insidente waarby patrollielede hulp aan die gemeenskap verleen het maar net die blote teenwoordigheid en sigbaarheid het baie gehelp om die klimaat vir misdaad te bekamp. Die toegang tot die Bravo November Radionetwerk vir die patrollies was ‘n ontsettende groot hulp, want ondersteuning was altyd net die druk van ‘n knoppie weg. Aanvanklik is ‘n groen flikkerlig vir sigbaarheid gebruik en dit het die vriendelike nabyheid van die buurtwag aangedui maar dit is gestaak  op aandrang van Kaptein Scanlen van die Polisie. Hoewel daar nie akkurate misdaadstatistiek tot ons beskikking is nie, is ons persepsie dat daar ‘n beduidende afname van nagtelike misdaad in Meerhof was en tans ‘n lae peil van misdaad in Meerhof ondervind word. Miskien is die onderstaande statistiek van ons eie patrollies ‘n aanduiding hiervan. Figuur 1 hieronder dui die persentasie stil en insidentlose patrollies aan oor die afgelope bykans drie jaar – sien die beduidende verbeterende tendens.

Figuur 1: Tendens van stil aande en Insidentlose patrollies in Meerhof sedert 2011

Uiteraard dra die Buurtwag nie die aanspreeklikheid van die veiligheid van Meerhof nie. Dit is die konstitusionele mandaat en plig van die Polisie en die gekontrakteerde diens van sekuriteitsmaatskappye teenoor hulle kliënte. Trouens, die toepaslike wetgewing laat die buurtwagte nie toe om meer as net die “oë-en-ore” van die polisie te wees nie. Die wetgewing stel dit duidelik dat buurtwagte geen spesiale magte het nie, geen spesiale voordele geniet nie en nie aan polisie-operasies mag deelneem nie. Trouens die polisie was altyd baie duidelik daaroor dat, hoewel hulle baie dankbaar is vir buurtwagte se ondersteuning, daar geen dekking/ kompensasie vanuit polisiegeledere sal wees in geval van ‘n insident nie. Daar is selfs gewag gemaak daarvan dat sekere versekeringspolisse van buurtwaglede dalk nie sal uitbetaal as daar wel ‘n insident plaasvind nie. Steeds is die posisie hieroor onduidelik.

Meerhof is derhalwe baie afhanklik van die SAPD en Sekuriteitsmaatskappye se sigbare teenwoordigheid in, en snelreaksie na Meerhof. Dit is iets wat baie moeilik is om te meet. Ons patrollies is versoek om besoeke van die SAPD- en Sekuriteitsmaatskappy patrollies aan te teken en die statistiek is die enigste tot ons beskikking. Figuur 2 hieronder toon die onrusbarende lae besoekfrekwensie van beide hierdie instansies, en veral die afnemende tendens daarvan. (Rooi lyn is Sekuriteitsmaatskappye en Blou lyn is Polisie)

Figuur 2:  Sigbare patrollering deur SAPD en Sekuriteitsmaatskappye in Meerhof sedert 2011

SLOTSOM:

Die Meerhof Buurtwag het beslis ‘n baie goeie bydrae gemaak om die gemeenskap van Meerhof te help beveilig sedert 2009. Dit het baie selfopoffering van ons lede gekos en baie lede het hul hand diep in eie sak gesteek om die buurtwag se doelstellings te help bevorder. Die Buurtwag vra geen ledegelde nie hoewel daar enkele persone is wat vrywillige donasies gee. Deur die uitlewing van die Buurtwag se leuse “Tot U diens/ At your Service” is Meerhof beslis een van die veiligste buurte in Hartbeespoort om te bly. Daarom die onderstaande “Sertifikaat” om erkenning te gee aan ons lede!

 

---000---

KPJ Nel

2014-12-27


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer