Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-04-16 Views:  1647
Author:  Fanie
Published in:  Harties Heritage/Erfenis
Hartbeespoort Dam Grondlegging - Historiese Dokumente En Kontemporêre Drama

In 'n gesprek met 'n persoon vandag het dit vir my duidelik geword dat mense nog nie verstaan wat die grondliggende regte en verdelings is wat in die begin gevestig is toe Hartbeespoort Dam onstaan het nie. Die persoon was nie bewus daarvan dat Schoemansville Oewer aan 4 afsonderlike partye toegeken is nie, naamlik Schoeman se boot maatskappy (daardie tyd, tans die slangpark), Transvaal Yacht Club, kommersiële bote en Schoemansville erf eienaars volgens die reg op hulle titel aktes. 

Mense laat hulle nog maklik mislei deur aansprake op grond van dokumente wat genoem word, maar waartoe niemand tot nou toe toegang gehad het nie.

Ons het die die eerste stel Harties dam grondleggingsdokumente 'n paar maande terug gepubliseer. Dit is die EERSTE KEER OOIT wat die publiek toegang het tot hierdie dokumente. Om die belangrikheid hiervan te beklemtoon verwys ons in hierdie artikel na die vorige artikels waar hierdie dokumente aan die publiek beskikbaar gestel is. 

 

ARTIKEL 1: DIE OORSPRONKLIKE DAM KOOP KONTRAK

Verwys na die volgende artikel, waar die koop kontrak tussen Hendrik Schoeman en die Unie van Suid-Afrika, soos onderteken deur Generaal JBM Herzog. In hierdie dokument word dit baie duidelik gestel wat die regte is wat uitgehou is vir Schoeman en sy begunsdigdes, naamlik toegang tot die dam op 3 plekke, asook die reg om vis te vang:

http://harties.net/articles/485/1918-harties-dam-sales-agreement.php

Ons wys lesers op die regopinies ingewin dat hierdie reg wat vervat is geensins enige ander regte uitsluit nie. ander het ook toegang tot die dam en die reg om vis te vang.

 

ARTIKEL 2: DIE REGTE VERSKANS IN DIE TITEL AKTES VAN SCHOEMANSVILLE EN MEERHOF ERF EIENAARS

Die reg wat Schoeman vir sy begunstigdes beding het in die koop kontrak met die Staat was eerstens oorgedra - presies woord-vir-woord - soos vervat in die oorspronklike koop kontrak na 'n notoriële akte waarmee Schoeman dit graag wou formaliseer. Dit wil sê die reg van toegang tot die dam en visvang op die dam. Daarna is hierdie reg oorgedra - presies woord vir woord - na die titel aktes van die erf eienaars in Meerhof en Schoemansville met die stigting van hierdie dorpsgebiede.

http://harties.net/articles/493/the-title-deeds-in-schoemansville-meerhof-from-notorial-deed-99-of-1922.php

Dit kom dus daarop neer dat Schoeman gesorg het dat al die erf eienaars van Meerhof en Schoemansville toegang gewaarborg word tot die dam met die reg om 'n boot te water te laat vir visvang doeleindes.

 

ARTIKEL 3: CROWN GRANT WAT DIE SCHOEMANSVILLE OEWER DEFINIEER

Hendrik Schoeman het agterna vir sy familie 'n spesiale stuk grond beding waar hulle kommersieël 'n boot besigheid kon bedryf. Hierdie reg is opgeteken in terme van die Crown Grant, wat Schoemansville Oewer in 4 dele verdeel, naamlik:

- Schoeman se boot bedryf (tans die Slangpark)

- Transvaal Yacht Club

- Ander kommersiële boot bedrywighede

- 'n Schoemansville Oewer gedeelte waar die erf eienaars hulle reg kan uitoefen

Sien:

http://harties.net/articles/439/die-crown-grant-wat-schoemansville-oewer-definieer.php

Die volgende artikel het verband:

http://harties.net/articles/445/schoemansville-oewerclub-the-real-story.php

Dit blyk dat dinge op die Schoemansville Oewer weer aandag nodig het om die verdeling weer sinvol te maak, siende dat die gedeeltes wat vir kommersiële bote beskikbaar gemaak was oorspronklik deur ander oewer gebruikers opgeneem is en kommersiële aktiwiteit dus gedwing was om die Schoemansville Oewer Klub gebied te gebruik. Sinvolle en volwasse gesprek is nodig wat alle partye in ag neem.

 

Ek hoop hierdie artikel maak die inligting sodanig oop dat dit nou duidelik vir almal is wat aangaan.

 

MEERHOF OEWER: ARTIKEL KOM NOG

 

Die Meerhof Oewer verloop is 'n ander storie en ons sal mettertyd die werklike verhaal hier vertel. Sommige rolspelers wat nou drama veroorsaak het by Schoemansville Oewer is ook by die aangaande Meerhof drama betrokke. Tans is dit 'n landmyn van emosies in tipiese klein dorpie tradisie met ingewortelde belange en al die elemente van 'n TV sepie. As lusmakertjie - daar is 'n aangaande hofsaak wat al 10 jaar plus draai om die toegang tot die Oewer te besleg. Daar is al 2 keer uitspraak gegee ten gunste van die inwoners, maar die laaste uitspraak het vereis dat die inwoners baie geld moes bymekaarmaak om die saak verder te neem. Alles het verander met die oorname van die Departement van Waterwese van die land se damme terug onder Nasionale beheer en weg van Provinsiale beheer. Die staatsrolspelers en besluitnemers het verander. Vernuwing van Oewer huur kontrakte is nou op die tafel. Die Minister het laat blyk dat die toekening van hierdie huur kontrakte vertraag word weens "litigation". Wat hierdie "litigation" is waarna die Minister verwys weet ons nog nie. 

Harties word nou groot en dis tyd dat daar mooi gekyk word na regte, voorregte, "smoke & mirrors", werklike feite, persoonlike belang en publieke belang. 

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer