Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-04-22 Views:  1331
Author:  Fanie
Published in:  Harties Heritage/Erfenis
DIE RING

HOEV: OPNAME VAN BESIENSWAARDIGHEDE Nr 037

HEHA: SURVEY OF HERITAGE SITES No 037

 

“DIE RING” EN E HOLM SNR SE HUIS

DATUM  1973 /1988

SAEA BESKERMING (60jr) nee

VERKLAAR nee. GELYS nee

GPS data:X 27.55.33 Y –25.45.31

RIETFONTEIN 485JQ. GEDEEELTE 134

PAD: K27 (R511) op Saartjiesnek. Draai by kruiskoppie uit na “Die Ring”

EIENAAR / KONTAKPERSOON: Prof Erik Holm / Die Ring 

 

 

Erik Holm jnr (1945-), seun van kunshistorikus, dr S E Holm, (Erik senior) en sy kunstenares vrou, Elly Holm, het in 1969 ‘n ou munisipale dubbeldekkerbus tot hier bo-op die berg gesleep om daarin te woon. Hy is entomoloog en was, na sy jarelange navorsing in die Namib, hoof van UP se dept entomologie.  In 1973 het hy vir hom ‘n huis ietwat hoër-op teen die berg gebou en het sy ouers die bushuis oorgeneem.

 

Die restouranttafels onder die bome binne die ring van waens.

Restaurant tables under trees inside ring of ox wagons.

 

E Holm snr het die bus met klipmure toegebou, grasdak daaroor gesit en dit as gastehuis gebruik. Daarnaas het hy ‘n nuwe grasdakhuis gebou en ‘n ateljee vir sy vrou. Hierdie unieke huis was ryklik met kunswerke van Elly Holm versier en alle meubels, deure, vensters en slotte, trouens alles aan die huis was handgemaak. Die styl daarvan was Erik Holm snr se persoonlike styl soos die ander vier huise wat hy in die Hartbeespoort-omgewing ontwerp en gebou het. Hierdie was hulle laaste huis.

 

In 1988 het Erik jnr weer die opstal oorgeneem. Hy het toe agt ou ossewaens van verskeie datums in ‘n kring (DIE RING) soos ‘n walaer van ouds opgestel en hulle restoureer, met ou versierings beskilder, hulle watente weer opgerig en toiletgeriewe by elkeen voorsien. Daarby het hy ‘n sentrale restourant opgerig en die ossewaens as gastekamers verhuur. Die ou huis van E Holm snr dien as bestuurderbehuising.

 

Bykomend het hy ‘n museum, konferensiefasiliteite en ‘n buitelugverhoog asook ‘n gesellige kroeg-op-‘n-stoep opgerig en in bedryf gestel. Die geheel is in losstaande geboue van diverse vorms en smelt met grasdakke en opgebreekte groepering romanties in die landskap in.

 

 

Die ingang van Erik Holm snr se laaste van vyf huise wat hy in Hartbeespoort-omgewing gebou het. Dit was ook die huis waarin hy en se vrou, kunstenares, Elly Holm, hulle oudag deurgebring het terwyl hy boeke geskryf en sy kleurglas, sketse en skilderye geproduseer het. Foto 2002.

 

The entrance side of the last of five houses that Erik Holm snr built in Hartbeespoort area. Here he and his artist wife, Elly, lived their last years while both were still creative. Photo 2002.

Dr Erik Holm snr voor die huis in 1980.       

The same house in 1980 with dr E Holm snr before “The Ring” was built.

 

Die woonkamer in die huis in 1980.                             Living room in the old house in 1980.

 

Die woonkamer van die ou huis waarvan Erik snr alles self gemaak het. Die traprelings is van vatjieduie. Die kaggel is met terrakottabeeldjies van Elly Holm versier. Hierdie kaggel het ‘n ondergrondse asput waarvan Erik snr gesê het dit sal nie vol word solank hulle lewe nie wat ook bewaarheid is. Foto 2002.

 

The living room in the old house. Everything was hand made by Erik snr: stair railings are made of wooden barrels. The fire place is decorated with Elly Holm’s art and has an under floor ash pit which was made big enough to last “as long as we live”.  Photo 2002.

 

 

 

“THE RING” AND HOUSE OF E HOLM SNR

DATE 1973 / 1988

SAHRA PROTECTION (60yr) no

DECLARED MONUMENT: no. LISTED: no

GPS data: X 27.55.33 Y –25.45.31

RIETFONTEIN 485JQ. PORTION 134

ROAD: K27 (R511) on Saartjiesneck. At Kruiskoppie turn off to “The Ring”

OWNER / CONTACT PERSON: Prof Erik Holm / The Ring 

 

In 1969 Erik Holm jnr (1945 - ), famous entomologist and son of the art historian dr S E Holm and his artist wife, Elly Holm, towed an old municipal double-decker bus up the mountain to live in it. After some years of doing entomological research in the Namib, he became head of the Department of Entomology at the University of Pretoria.  In 1973 he built himself a house a little higher up the mountain and his parents took over the bus.

 

E. Holm snr converted it into a guesthouse by building a stonewall around it and putting up a thatched roof.  In addition he built a studio for his wife and a thatched house, unique in every respect.  Not only was it richly adorned with Elly’s works of art, but everything in the house was hand-made: furniture, doors, windows and locks. The architectural style was Erik Holm Senior’s personal style, as was that of the other four houses designed and built by him in the Hartbeespoort area. This was Erik snr and Elly Holm’s last house.

 

In 1988 Erik jnr took over the homestead.  He placed eight old ox wagons (their dates vary) in a circle  (The Ring) to form an old-time laager.  He did some restoration work on them, painted old motives on them as decoration, put the wagon-hoods up again and equipped each wagon with its own toilet facilities. In this way he turned each wagon into an attractive and comfortable guest-room. To add to the pleasure of staying over, he started a restaurant where potjiekos and other nice dishes are served. Erik Holm senior’s old house now serves as the manager’s quarters.  

 

Erik jnr also put into operation a museum, conference facilities, an open-air theatre and verandah-bar with an adjoining lapa, ideal for one-person shows.

 

The complex, consisting of separate buildings with diverse forms and thatched roofs, blends romantically into the landscape.

 

 

 

Die museum met tema WAMEKERY. Een van die Holm-voorouers was ‘n wamaker in die omgewing van Burgersdorp.              

 

The museum with theme WAGON BUILDING. One of the Holm ancestors was a wagon builder near Burgersdorp.

 

 

 

 

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer