Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-28 Views:  722
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Dogma ?

Dogma?

In die kringe waarin ons beweeg het die begrip 'dogma' oor die algemeen ‘n negatiewe konnotasie. Ons sê maklik dat onsself nie dogmaties is nie, aangesien ons meen dat ons die Here net vry-uit dien. Dit is natuurlik ‘n mistasting. Elkeen wat oor God dink of wonder of praat het een of ander dogma, of  teologie oor God.

Laat ek dit soos volg verduidelik. Enige waarheid is te kompleks om ten volle te verstaan - glo my maar.  Om maar een voorbeeld te noem - dit is gans onmoontlik om ‘n enkele golf van die see eksak te bereken en te modeleer. Selfs die kleinste realiteit bevat soveel detail (die kleinste deeltjies van die atoom) dat dit nie ten volle begryp kan word nie. Mense poog om waarhede te verstaan deur modelle wat hulle daaroor uitdink.

‘n Model is een of ander beeld van ‘n werklikheid, maar verteenwoordig gewoonlik nie die realiteit eksak nie. Mens kan dit maklik verstaan as jy dink aan ‘n skaalmodel van ‘n gebou - of selfs die tekeninge van die gebou - Beide is  ‘n soort  afbeelding van die werklikheid, maar is nie dieselfde as die realiteit self nie. Mens sou byvoorbeeld kon sê dat ‘n bal wat aan ‘n lyntjie in die rondte geswaai word ‘n model is van die aarde wat om die son draai. Netso kan mens ook sê dat ‘n tol wat vinnig om sy as draai ook ‘n model is van die aarde se beweging. Hoewel die twee modelle verskillend is, beskrywe hulle beide iets van dieselfde werklikheid, elke model met sy eie beperkinge.

‘n Mens se teologie of jou dogma is eintlik niks anders as die model wat jy deur jou lewe gemaak het van die waarhede in die Bybel en die lewe rondom jou  nie. En omdat ons almal verskillende mense is , is ons modelle verskillend, want ons belewenisse was verskillend. As iemand dus sê dat hy nie ‘n teologie of ‘n dogma het nie, getuig sy woorde van onkunde, want elke opinie wat hy uitspreek is niks anders nie as ‘n splintertjie van die model van die waarheid wat hy in sy binneste  ronddra. Modelle is die meganisme waardeur ons sê dat ons weet en veral dat ons verstaan.

Die probleem met teologieë of dogma’s of modelle kom as mense hulle as die volkome waarheid neem en met mekaar daaroor redeneer, terwyl elke model maar net op ‘n beperkte manier korrek is. Neem tipies die stryd tussen die Armenianisme en die Calvinisme. Dit getuig van insig en volwassenheid as iemand begin begryp dat sy eie sieninge self net ‘n model van die waarheid is, en dat hy nie sy eie sieninge as wet kan aanlê waarmee hy andere kan meet nie. Wanneer mens die tekortkominge in jou eie kennis besef , dan het jy ewe skielik meer begrip vir andere en laat vir hulle meer lewensruimte. Dan het jy meestal nie meer ‘n behoefte  om met andere te redeneer ten einde hulle ten alle koste  van jou standpunt te oortuig nie.

Dit beteken nie dat teologie van geen belang is nie. Dit is belangrik aangesien dit ons help om te begryp. Dit mag netnie vir ons ‘n doel op sigself word nie. Miskien is ons doel eerder vervat in 2 Kor 3 : 17& 18  -“ Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieel die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, as deur die Here wat die Gees is.”

Miskien het u nog nooit so daaroor gedink nie - maar teologieë is bloot gereedskapstukke wat ons kan gebruik om met mekaar te kan kommunikeer. ‘n Volwasse Christen, ge-anker in die Here Jesus en stewig ingebou in Sy Liggaam,  raak nie  bedreig deur dogma’s nie, omdat hy weet op Wie hy gebou het. Dis alleen maar as ons van ons eie fondasies onseker is wat ander mense se standpunte ons kan omkrap. Daarom is twee dinge belangrik : Eerstens om u verbintenis met die Here bo alle dinge vas te maak, en ten tweede om soveel moontlik te lees ten einde ‘n beter begrip van die waarheid te verkry.

 

---000---

KPJ Nel

2014-12-28


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer