Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-05-09 Views:  984
Author:  Fanie
Published in:  Harties Heritage/Erfenis
Ystertydperk Ruïnes Op Saartjiesnek

HOEV: OPNAME VAN BESIENSWAARDIGHEDE Nr 038

HEHA: SURVEY OF HERITAGE SITES No 038

 

YSTERTYDPERK RUïNES OP SAARTJIESNEK

DATUM 1650? 1830?

SAEA BESKERMING (60jr) ja

VERKLAAR nee. GELYS nee

GPS data:X 27.55.09 Y –25.45.53

WELGEGUND 491JQ. GEDEEELTE 63

PAD: K27 (R511) op Saartjiesnek suid-wes van kruiskoppie.

 

Die terrein vanaf suid-oos gesien. Die ruïnes lê op die heuwel net agter die droë boom in die linkerkant van die foto.

 

The site as seen from southeast. The ruins are in the area on the hill behind the dry tree at left.

 

 

Daar is min of meer dertig ruïnes van ronde hutte of krale in vier groepe waarvan die middelste groep min of meer twintig bevat. Een van die groepe het ook ‘n ringmuur. Net oos van die sentrale groep is ‘n rituele klipstapel (isivivane).

 

Hierdie ruïnes is eers onlangs ontdek.Verdere navorsing is dringend nodig om vas te stel of dit van Middel Ystertydperk (Tswana) oorsprong is in welke geval die datum rondom 1650 sal wees. Alternatief kan dit van ‘n latere periode (min of meer 1830) wees in welke geval dit waarskynlik van Matabeleoorsprong is.

 

Po die oostekant van pad R511 is daar nenige verdere ruïnes op ander eiendomme.

 

 

 

 

 

Die ringmuur is links in die agtergrond terwyl twee ronde hutte in die middel en regs te sien is.

The ring wall is at left in the background. In the middle and at right are two round huts.

 

 

 

 

IRON AGE RUINS ON SAARTJIESNEK

DATE  1650?  1830?

SAHRA PROTECTION (60yr) no

DECLARED MONUMENT: no. LISTED: no

GPS data: X 27.55.09 Y –25.45.53

 WELGEGUND 491JQ  PORTION 63

ROAD: K27 (R511) on Saartjiesneck south west of Kruiskoppie, opposite road.

 

A number of more or less thirty ruines of round huts or kraals are grouped in four groupes of which the largest, central group contains more or less twenty. The sallest western group has a ring wall. Near to the central group is a ritual stone heap (isivivane).

 

Further research is required to acertain whether this is of Middle Iron Age (Tswana) origin. Then it could be dated at more or less 1650. It could also be of Matabele origin and then its date would be more or less 1830.

 

On the eastern side of the R511 road are several more ruins on other properties.

 

 

 

Rituele klipstapel.   “Isivivane”

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer