Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-28 Views:  822
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Geloof

Geloof.

Almal van  ons weet dat geloof ‘n  fondamentsteen van die Christen se lewe is. Dis so basies soos asemhaal. Die Bybel sê tog immers : “Die wat tot God  nader moet glo dat Hy is, en ‘n beloner is van die wat Hom soek..” , en : “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag”. Tog wonder ek of ons werklik weet wat geloof is.

Geloof kan natuurlik wonderwerke verrig - sê Jesus nie self dat dit berge kan versit nie?  Hy sê vir die wat siek was : “ Laat dit vir jou wees volgens jou geloof” en dan het hulle gesond geword. Die Bybel sê mos ook : “Vir die wat geglo het, het die volgende tekens gevolg...”

Geloof kan ‘n mens deur ‘n oneindige krisis dra. Dink maar aan die geloofshelde wat in Hebreërs genoem word, wat al die lyding deurgegaan het en die geloof behou het, ten spyte daarvan dat hulle “die belofte nie verkry het nie” ( 11:39). Dieselfde het natuurlik gegeld vir die duisende geloofsmartelare wat deur die eeue vir hul geloof gesterwe het.

Die Christendom beleef die afgelope paar dekades ‘n geloofsopbloei.  Daar was en is selfs ‘n beweging wat bekend staan as die ‘Faith Movement’. In my geloofsbelewenis van meer as 30 jaar het ek baie  “suksesvolle” geloofsaksies gesien, maar ewe baie “onsuksesvolles”. Ek het baiekeer gesien as bene langer word (ek dink), maar heelwat kere gesien dat dowes doof weggaan. Ek het baiekeer gesien dat ‘n prediker die persone op verhoog neem en hul bene meet en vir hulle genesing bid, maar die kreupeles laat hy sommer in die gehoor bly en vra die omstanders om vir hulle hande op te lê. Dan is die vernedering nie so groot as hulle nie genees nie. Natuurlik was daar egte wonderwerke ook. Ek dink aan die keer toe ons baba in haar ma se buik omgedraai het nadat ons vir haar gebid het, en sy gou daarna gebore kon word. Ek dink aan ‘n werklike wondergenesing van geelsug na groepsgebed. Ek dink aan oordromme wat wonderbaarlik herstel het. Ek dink aan ‘n wonderbaarlike ontkoming aan die dood toe die motor iemand amper doodgery het.

Geloof  kan nooit tot ‘n formule gereduseer word nie. In die wetenskap en ingenieurswese moet mens die formules ken, dan kan jy jou berekeninge en voorspellings uitvoer.  In die okkulte wêreld moet mens jou mantra’s of towerwoorde ken om die gewensde effek te kry. Die Christelike geloof is nie soiets nie - dis nie ‘n formule of formulier of geloofsbelydenis wat jy onder die knie gekry het en selfs kan opsê nie.  Om te dink dat jy die duiwel kan besweer deur slegs die regte woorde te kan sê (soos byv “ek pleit die bloed van Jesus” ) is niks ander as wensdenkery nie.  In die geesteswêreld gaan dit om veel meer.  Dit gaan onder andere oor eienaarskap.  Dit hang af wie jou eienaar is. Ware geloof is ‘n verhouding.

Daarom het die egte geloof ‘n fokus en dit is belangrik waarop dit fokus. Dit kan fokus op baie edel dinge :  Op ‘n geloofsbelydenis,  op die Bybel,  op  die profesieë,  op heiligmaking,  of selfs op geloof (“faith in faith”). Tog bevredig nie een van hierdie die mensehart nie en die duiwel skrik ook nie daarvoor nie.

Die onderstaande aanhalings maak dit miskien meer duidelik:

 1. Sy antwoord Hom: Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God,wat in die wêreld sou kom

 2. En hy antwoord en sê : Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is

 3. Toe sê hulle : Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word...”

  Oswald Chambers stel dit so: “We lose power if we do not concentrate on the right thing. The effect of the cross is salvation, sanctification, healing, but we are not to preach any of these. We are to preach Jesus Christ and Him crucified. The proclaiming of Jesus will do its own work. Concentrate on God in your preaching and though your crowd may apparently pay no attention, they can never be the same.”

  “Geloof is nie ‘n oorgawe aan ‘n mag wat ons nie ken  nie, dit is ‘n toewyding aan Een Wie se karakter  ons ken  omdat dit aan ons ge-openbaar is in Jesus Christus..”

  ---000---

  KPJ Nel

  2014-12-28

   


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer