Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-06-02 Views:  1073
Author:  Fanie
Published in:  Community/Gemeenskap
Harties Inwoner Is n Yster

Mens is nooit te oud om te leer nie. Sien die volgende stukkie nuus wat ontvang is rakende 'n staatmaker van Hartbeespoort:

Tydens die herfsgradeplegtigheid van die Noordwes Universiteit op Potchefstroom het een van Hartbeespoort se inwoners die Meestersgraad in Omgewingswetenskap met lof verwerf met ‘n verhandeling oor “Nutrient reduction options in the Hartbeespoort Dam catchments to lower in-dam eutrophication status”. Frikkie Botha wat sedert sy uittrede as bestuurder in Sasol in Hartbeespoort woon, het sedert 2006 sy besorgdheid oor die hiper-eutrofikasie toestand van die dam omskep in ‘n detail studie van die oorsake en pogings om die dam te remedieër. Sy studie het moontlikhede om besoedeling in die opvanggebied te beheer bespreek aangesien dit waarskynlik die grootste bydrae kan maak om onbeheerde groei van blou-groen alge aan bande te lê.

Hierdie studie baan die weg vir verdere ondersoeke na die praktiese uitvoerbaarheid van moontlike opsies wat deur Departement van Water en Sanitasie (DWS) oorweeg sou kon word.

Met die groeiende bevolking in die opvanggebied van die Hartbeespoortdam en die behoefte aan kwaliteitwater vir toekomstige sosio-ekonomiese groei om die Dam en die stroom-af areas is die bevindings van hierdie nuutste verhandeling van groot waarde vir ons gemeenskap.

 

Met bekendmaking van hierdie nuus is die volgende boodskap gestuur deur Rick van Rossum van HWAG (Hartbeespoort Water Action Group): 

May I add my congratulations on your achievement and dedication to our environment. Your hard work and many hundreds of hours, to the efforts of HWAG (Harties Water Action Group), enabling the DWA to launch the Metsiame Project has contributed much to the current improvement in the quality of the waters of the Hartbeespoort Dam, it would’ve been a lot worse without you. A little known folklore is that you actually, with the help of your gardener if I remember correctly, coined the name Metsiame ‘My Waters’ for this DWA Project. We can only hope that it continues to bring improvement to our environment. Who knows, you may still add a Phd to this wonderful dam we call Harties.

 

Andries Lombaard van HIF (Hartbeespoort Inwoners Forum) het die volgende boodskap gestuur:

Beste Frikkie

Ons waardeer dat jy nog altyd bereid was om jou tyd en moeite in Hartbeespoortgemeenskapsake te belê.

Ons voel geëerd om jou as kollega en mede planmaker vir ’n beter toekoms vir ons dorp te mag hê.

Ons bid jou Gods rykste seën toe op jou verdere studies en sien uit na die volgende mylpaal.

Jy is voorwaar ’n staatmaker!

 

Frikkie het onderneem om tydens 'n gepaste geleentheid die inwoners van Harties in te lig oor die bevindinge van sy studie. Sodra ons 'n tyd en plek het sal ons dit deurgee. 

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer