Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-29 Views:  3318
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Ons Behoort Aan Die Kerk

Ons behoort aan die Kerk

Tog vreemd die verskillende sieninge wat mense oor die kerk het!  U ken seker die oorbekende uitdrukking : “Ek het my kerk”  Dit is gewoonlik een of ander verdedigingsmeganisme wanneer iemand dink sy geloof word bedreig. Dit bevat ‘n interessante ondertoon van “Ek besit die kerk”.

In dieselfde sin sê mense baie keer : “Ek behoort aan so-en-so kerk” . Meestal dra dit slegs die betekenis van lidmaatskap van een of ander kerk-organisasie. Tog is hier die ondertoon van “Die Kerk besit my”.

Wanneer mense tot ontwaking kom en besef die Liggaam van Christus is wyer as hule eie denominasie, en veral waar hulle die gebreke van hul eie denominasie begin waarneem, neem hulle dikwels ‘n ander houding  aan.  Dan sal hulle sê : “ Die kerk besit my nie, ek behoort aan Jesus”

Onder Christenleiers wat kragtige bedieninge uitleef, vind mens soms nog ‘n ander uitdrukking. Hulle praat van “my gemeente” en “jou gemeente” bedoelende sekerlik die kudde waaroor God hulle aangestel het. Tog is daar die ondertoon : “Ek besit die kerk”.

Die eerste ding wat ons moet besef, is dat die Kerk net aan die Here Jesus behoort. Ek reken dat dit lasterlik is om enigsins die gedagte te hê dat ‘n mens die kerk kan besit. Ons kan slegs die kerk wees, maar dit nooit besit nie. Jesus is een met Sy kerk soos gesien kan word  deur die woorde in Hand 8:3 en Hand 9:4 noukeurig met mekaar te vergelyk.

Die bostaande het nogal implikasies, veral as ons dit sien in die lig van Ef 4: 11.  Daar sê die Skrif dat God die verskillende mense met bedieninge as Gawes aan die kerk gee. As ‘n geskenk gegee is, gaan die eienaarskap oor van die gewer na die een wat dit ontvang.  Leiers is dus wel die eiendom van die kerk. Die kerk behoort nie aan die leiers nie - die leiers behoort aan die kerk. Dieselfde geld natuurlik vir die kudde. Aangesien Jesus intiem met Sy Liggaam geassosieer is, kan mens nie aan die Here Jesus behoort sonder om aan Sy Liggaam te behoort nie. As mens nie die Liggaam wil dien nie, moet jy nie dink dat jy wel vir Jesus op ‘n ander wyse kan dien nie, want Jesus en Sy Liggaam is verweef in ‘n mistieke eenheid.

Wanneer die kerk die kleur aanneem van een of meer persone se “bediening” of “visie” dan vertroebel dit die karakter as kerk. Wanneer die kerk aan mense behoort dan hou dit op om kerk te wees, want die ware kerk behoort aan Jesus en dra slegs Sy karakter en merktekens. Wanneer leiers “hul eie ding doen” verloën hulle die beginsel van kerk wees, want kerk dra die karakter van Jesus en nie van ‘n mens nie. Die kerk kan nooit die verlengstuk van ‘n mens se bediening wees nie - dan hou dit op om kerk te wees.  ‘n Mens se bediening kan  op die beste  slegs ‘n deel wees van die Here se gemeente. Dis ondenkbaar dat mense selfs kan poog om die kerk te misbruik vir hul eie “bedienings”. Dit toon dat hulle geen benul het van wat dit beteken om Liggaam van Christus te wees nie.

Petrus sê ons moet ons as lewende stene laat inbou. (1 Pet 2:5) Dit beteken die kerk is groter as ek en jy. Ons kan maar net ‘n steen wees.

---000---

KPJ Nel

2014-12-28

shopify analytics

Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer