Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-29 Views:  756
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Die Kerk En Para-kerklike Organisasies

Die Kerk en Para-kerklike Organisasies.

Die Evangelie van Jesus Christus is soos ‘n saad wat vrug dra wanneer dit groei. Dit dra die vrug van ‘n heilige  en diensbare lewe in die geval van ‘n individu, maar dit dra in ‘n gemeenskap die vrug van ‘n baie spesiale groepering van mense - genoem die Liggaam van Christus of die Kerk. Vandaar John Bond se gesegde : “If you sow the gospel, you will reap a church” As die evangelie reg en gebalanseerd verkondig word sal daar ‘n gesonde kerk ontstaan.

Die kerk soos  die Vader dit bedoel het, het ‘n wonderlike mandaat. Dis die enigste “organisasie” waarvan ek weet waarvan die mandaat strek van die individu se binnekamerlewe tot by die “uiterstes van die wêreld. Die kerk van Jesus Christus het ‘n impak op haas elke terrein van die lewe. Mens kan sê die kerk se doel lê in ‘n klompie area’s, onder andere: Aanbidding, Bedienining, Evangelisasie, Gemeenskap, Lering of soos mens dit kan opsom:

                -  Aanbidding van die Here uit rein harte

                -  Uitbreiding van die heerskappy van die Here in die omgewing en verder

                -  Versorging en opbou van die gelowiges.

Dit gebeur baie maklik dat die kerk een of meer van hierdie doelwitte nie nakom nie en dan word dit op ‘n alternatiewe wyse deur mense wat God stuur, aangespreek. So bestaan daar nie in die Bybel presedente vir Bybelgenootskappe, teologiese skole, sendingorganisasies, sangbedieninge , christelike ouetehuise of kinderhuise ens. nie. Hierdie is funksies van die kerk. Omdat die kerk nie hierdie funksies opneem nie, ontstaan daar begeesterde para-kerklike organisasies met  spesifieke missies, wat een of meer van die kerk se take omvat, te vervul. Dis soos ‘n kruk wat die kerk moet steun. Hierdie organisasies het baiekeer in hulleself ‘n ingeboude teenstrydigheid. Hulle wil nie kerk wees nie, maar namate die Evangelie deur hulle bevorder word groei daar ‘n liggaam van mense wat behoeftes het aan wat die kerk bied - volgens God se ontwerpplan. Daarom funksioneer baie van hulle as pseudo-kerke, en dis onbevredigend.

Natuurlik doen para-kerklike organisasies goeie werk en dit sou dwaas en onchristelik wees om hulle te kritiseer en af te kraak. Mens verstaan ook die vorming van strukture soos byv. nie-winsgewende maatskappye om sulke organisasies ordelik te bedryf. Solank hulle egter nie alle fasette van kerkwees aanspreek nie, kan hulle nie kerk wees nie. Daarom dink ek dat mens nie  die stigting en uitbouing van para-kerklike organisasies moet bevorder nie, maar eerder moet sorg dat die kerk sy korrekte rol moet speel waar moontlik.

Die manier waarop dit moet gebeur is om die priesterskap van die gelowige te laat herleef. God het die verlange, die gawes en die kreatiwiteit om alles wat gedoen moet word, in die lede van die Liggaam gedeponeer. Die kerk moet gestroop word van tradisies en vooroordele en beperkende menslike visies - sodat die  ware karakter van Jesus Christus kollektief deur die gemeentelede op die aarde uitdrukking sal vind. Die rol van die geestelike leierskap is nie om net hierdie dinge self uit te leef nie, maar veral ook om die kudde van God in staat te stel om dit te doen. Daar moet nie oor die kudde geheers word nie. Hulle moet gedien word en bemagtig word om dit wat God in hulle geplaas het uit te leef tot voordeel van die Koninkryk.

---000---

KPJ Nel

2014-12-29


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer