Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-02 Views:  1041
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Wet Of Genade?

Wet of Genade?

Die Bybel leer mos dat God ‘n heilige God is, en dat Hy sonde haat. Dit is eweneens duidelik dat God van Sy kinders verwag om heilige lewens te lei. “Wees heilig, want Ek is heilig” - 1 Pet 1:16; “Sonder heiligmaking sal niemand God sien nie” - Hebr 12:14. ‘n Christen wat aanhou om in sonde te leef, is ‘n anomalie en ‘n skande vir die Here se naam. Daarom is dit goed as ons nou en dan hoor hoe hoog God se standaarde is. Vandag het alles so relatief geraak - daar is bitter weinig oor wat die gemeenskap nog as “sonde” of  “verkeerd”  beskou. Geen wonder dat die wêreld besig is om in so ‘n morele duisternis te verval nie.

In ‘n tyd van morele duisternis het God op ‘n dag deurgebreek na die wêreld en Sy WET gegee en dis oorbekend watter geweldige effek dit nie net op die volk Israel gehad het nie, maar uiteindelik op die hele wêreld.  Israel kon God behaag deur ag te gee op die Wet en ook met die gepaardgaande offers ens. Ons weet tot watter uiterstes baie van die Joodse gelowiges gegaan het om dit te verwesentlik deur honderde addisionele wette ontwikkel rondom die wet (hedge laws) om te sorg dat hulle nie die wet oortree nie.

In die volheid van die tyd het God weer deurgebreek na die wêreld , maar die keer om die WET self te vervul. Die SEUN het gekom om die volmaakte  Openbaring en volmaakte Verlossing te WEES. So lees ons dat die Wet deur Moses gekom het, maar die Genade en Waarheid deur Jesus Christus - Joh 1:17.

Die boodskap wat Hy gebring het het gehandel oor Vergifnis (uit genade, deur geloof en reeds voor betaal), Vernuwing (deur wedergeboorte , asook verlossing van sonde en die duiwel se mag) en Vervulling (Vervulling van ‘n roeping wat God vir elkeen het binne Sy Liggaam “bediening” totdat Hy ons kom haal). Om dit te kan bereik het God ons reeds alles wat ons nodig het gegee. (Kyk asb na 2 Pet 1:3!) Hierdie boodskap, of Evangelie, word ook soms genoem die “Wet van die Vryheid”.  God maak ons dus vry om te kan lewe! In hierdie proses plaas HY ‘n lewende weergawe van die wet in ons hart, wat ons lei om die regte keuses in ons lewens te kan maak. ‘n Ander manier om dit te stel is as volg : As ons luister na die stem van die Here (volgens die Gees lewe) sal ons nie sondig nie en ook die regte besluite neem.

Van die vroegste tye af het dit in die Christendom gebeur dat mense soms net so bietjie van koers af raak en dan ‘n groot deel van die kosbare Evangelie misloop. Goedbedoelende Christene en predikers poog om mense aan te moedig om heilig te lewe te midde van ‘n krom en verdraaide geslag - en dis ook reg so. Die probleem is egter dat dit nege uit die tien keer net onderworpenheid aan ‘n nuwe stel reëls of wette is. Die gelowige word dus weer onder 'n ander wet ingebring, en hy moet daarvolgens presteer. Dis ons mense se natuurlike manier om te probeer sê : ek wil ook ‘n bydrae maak tot my saligheid. Daar word vergeet dat ons heiligmaking ‘n geskenk van God is - Christus is ons heiligmaking (1 Kor 1 :30 ). Wettiese godsdiens lei nie tot ware heil nie, en is eintlik niks anders as die tipe geloof wat die Fariseërs bedryf het voor Christus se koms nie. Dis ook die rede waaroor die hele boek van Galasiërs geskrywe is : Julle moenie teruggaan na die Wet toe nie - leef onder die genade en vryheid van Christus. Ook Hebreërs gaan grootliks hieroor. Luister dus met  begrip as julle preke hoor oor heiligmaking, maar Christus nie daarin is nie.

Natuurlik is dit nie ‘n lisensie om te sondig nie. God gee juis die krag van die Heilige Gees om sonde te oorwin en verslaan. Ons moet begin leef in die OORWINNINGSWêRELD van die Koninkryk. Ons staan mos in ‘n lewende verhouding met ‘n LEWENDE God. Dis ‘n geheel  “positiewe” saak. Ons laat die ou wêreld nou agter - ook die wêreld van sonde. As jy kom by die kruispad van “werke” of “genade” - kies asseblief die laasgenoemde - dis die regte pad!

---000---

KPJ Nel

2015-01-02

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer