Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Page 1 of 1 Pages
Results Per Page

Views:  1891

Published:  2016-06-21 

Author:  Fanie

Published in:  General/Algemeen

21 June 2016 - See the following links and photo's from social networks regarding the widespread unrest in Pretoria today. Many roads were blocked for most of the day, including the N4 Pelindaba toll road and the N1 Polokwane road near Hammanskraal. Latest information received is that the . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Pretoria Is Burning - Photos


Views:  930

Published:  2016-02-23 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Posseël- en Posgeskiedenis van Duitswes Afrika/ Suidwes Afrika en Namibië   Namibië, tevore bekend as Duitswes Afrika en daarna Suidwes Afrika het ‘n lang posgeskiedenis, beginnende in 1814 met pos-hardlopers wat boodskappe tussen sendingstasies . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Die Posseël- En Posgeskiedenis Van Duitswes Afrika/ Suidwes Afrika En Namibië


Views:  799

Published:  2015-11-26 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Kakies   Toe ek nou-die-dag die Osborne House op die Isle of Wight naby Engeland besoek het, kon ek nie help om aan die boere oorlog te dink nie. Hierdie paleis was natuurlik Kwien Victoria se . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Die Kakies


Views:  1361

Published:  2015-07-26 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Republiek van Venda: Pos en Posseëlgeskiedenis Die Venda volk in suider Afrika is ‘n beduidende volk in die RSA met ‘n erkende taal en kulturele gebruike. Hulle was gedurende die grootste deel van die twintigste . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Die Republiek Van Venda: Pos En Posseëlgeskiedenis


Views:  1042

Published:  2015-07-25 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Republiek van Transkei: Pos en Posseëlgeskiedenis Die Xhosa volk in suider Afrika is ‘een van die beduidende volke in die RSA met ‘n erkende taal en kulturele gebruike. Hulle was gedurende die grootste deel van die . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Die Republiek Van Transkei: Pos En Posseëlgeskiedenis


Views:  653

Published:  2015-07-24 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Republiek van Ciskei: Pos en Posseëlgeskiedenis Die Xhosa volk in suider Afrika is ‘n identifiseerbare volk met ‘n erkende taal en kulturele gebruike. Hulle was gedurende die grootste deel van die twintigste eeu hoofsaaklik woonagtig in . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Die Republiek Van Ciskei: Pos En Posseëlgeskiedenis


Views:  951

Published:  2015-07-22 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Republiek van Boputhatswana: Pos en Posseëlgeskiedenis Die Tswana- Sotho groepering van volke in suider Afrika is ‘n identifiseerbare natuurlike volkegroepering met ‘n taalfamilie en soortgelyke kulturele gebruike. Hulle was gedurende die grootste deel van die twintigste . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Die Republiek Van Boputhatswana: Pos En Posseëlgeskiedenis


Views:  1754

Published:  2015-07-21 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Die Republiek van Suid Afrika – 1961 - 1994. Op 31 Mei 1961 het Suid Afrika ‘n Republiek geword na ‘n referendum waarin wit kiesers naelskraap daarvoor gestem het. Koningin Elisabeth was voorts nie meer die Regentes van Suid Afrika nie en die laaste . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ RSA Posseels En Posgeskiedenis - Deel 3


Views:  1378

Published:  2015-07-20 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

RSA Posseel en Posgeskiedenis - Deel 2   Vaste reekse: Die eerste vaste reeks is uitgereik op 1 September 1913 en dit het gedien tot 1922 (9 jaar).  Dit het die kop van Koning George V van Engeland opgehad . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ RSA Posseel En Posgeskiedenis - Deel 2


Views:  1364

Published:  2015-07-18 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Suid Afrika: Posseëls en Posgeskiedenis - Deel 1 Inleiding: Voor 1910 het elke deel van Suidelike Afrika hul eie seëls uitgegee: Britse Betsjoeanaland (1885-1895), Kaap van Goeie Hoop (1853-1904) , Griekwaland Wes (1874-1879), Natal . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Suid Afrika: Posseëls En Posgeskiedenis - Deel 1


Views:  635

Published:  2015-07-17 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Posseëls en Posgeskiedenis van Nederland Die eerste seëls van Nederland is in 1852 uitgegee en het Koning William III uitgebeeld. Gedurende die Tweede wereldoorlog is Nederland deur Duitsland . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Posseëls En Posgeskiedenis Van Nederland


Views:  702

Published:  2015-07-16 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Duitsland : Posseëls en Posgeskiedenis Die hoof posdiensverskaffers was soos volg: 1871-1945: “Reichspost” 1945-1949: “Deutsche Post” onder die Ge-allieerdes 1945-1990 . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Duitsland : Posseëls En Posgeskiedenis


Views:  1142

Published:  2015-07-07 

Author:  karelnel

Published in:  General/Algemeen

Groot Brittanje: Posseëls en Posgeskiedenis   Twee sake is uniek: Die instel van posseëls in 1840 en die daarstel van ‘n effektiewe posstelsel in die Britse Ryk wat die fondasie is van baie lande . . . .

 

Use the following link to read the full article ~ Groot Brittanje: Posseëls En Posgeskiedenis


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer