Die Ontstaansgeskiedenis Van Die Bravo November Gemeenskaps-radio Netwerk – Deel 2

Die eerste artikel in hierdie reeks vertel hoe die Bravo November Radio Netwerk ontataan het. Hierdie artikel vertel meer.

Die proses om ‘n eie dupleks-frekwensie lisensie van OKOSA te bekom is bemoeilik, en het byna skipbreuk gelei. OKOSA het aangedui en skriftelik bevestig dat ‘n lisensie in die VHF band NIE aan die netwerk toegeken kan word nie, aangesien die VHF frekwensies in die omgewing (hoofsaaklik vir kommersiele gebruik) reeds oorbenut is; frekwensies in die UHF band kon wel beskikbaar gemaak word vir GPF tipe aksies en buurtwagte. Dit sou ‘n groot probleem vir die BNRN veroorsaak, aangesien die beduidende belegging in toerusting en vir lede-radios daarmee vernietig sou word.

Renier Balt het saam met Willem van Heerden OKOSA besoek om die OKOSA besluit te verstaan en om te probeeer om OKOSA te oortuig om in hierdie geval te heroorweeg. Die vergadering met Gert Visser by OKOSA het die kompleksiteit van die situasie uitgespel, en dit was duidelik dat die benutting van VHF frekwensies vir kommersiele doeleindes voorkeur geniet. BNRN het egter voorgestel dat ‘n geleentheid ontwikkel kon word wat die HERBENUTTING of hergebruik van ‘n frekwensie binne die 50km radius (wat tipies voorgeskryf word) ondersoek word vir toekenning van ‘n frekwensie aan BNRN. Die motivering was dat weens die spesifieke topografie in die Hartbeespoort omgewing, veral die residensiele gebiede wat die teiken area vir dekking was, was herbenutting van ‘n reeds toegekende frekwensie wel moontlik. Die gebied wat BNRN bedien is in die moot met ‘n hoë bergreeks in die Noorde (die Magaliesberg) en ‘n bergreeks in die suide (die Witwatersberg). Hergebruik van ‘n frekwensie was ‘n opsie met ‘n herhaler in die moot, en OKOSA het besluit om die voorstel ‘n kans te gee.

BNRN is verwys na VERTEL two-way Communications (Leon du Plessis) wat baie behulpsaam was en ‘n toets-herhaler aan BNRN geleen het, met ‘n spesifieke toetsfrekwensie – hierdie was die herbenuttings-frekwensie. ‘n Span van Bravo-lede het toetse oor die hele gebied van dekking met die herhaler van verskeie punte in die omgewing gedoen, en genoegsame dekking met kwaliteit sein bevestig het, SONDER versteuring van gebruik deur die primêre klient van die frekwensie. Behoorlike verslae is deur BNRN opgestel en deurgestuur aan VERTEL en OKOSA, hierdie proses is behoorlik gedokumenteer. Vroeg in Februarie 2012 was daar dus groot blydskap toe die brief van OKOSA ontvang word dat die aansoek suskesvol was, en ‘n lisensie toegeken word. (hierdie brief het nie die toegekende frekwensie aangedui nie). BNRN is opdrag gegee om ‘n inspekteur te nooi na voltooiing van die installasie. Die herhaler is geprogrammeer, asook al die radios op die frekwensie, soos per VERTEL instruksie en toetse uitgevoer. Die inspekteur van OKOSA het op uitnodiging die herhaler installasie besoek.

Kort na die besoek,  in Maart 2012 was daar groot konsternasie toe lede van OKOSA ‘n lasbrief gekry (by die landdros in Brits) het om die Netwerk se kommunikasie toerusting te kom de-aktiveer en konfiskeer. Die konfiskering het plaasgevind sonder dat die Netwerk se voorsitter of enige bestuurslid in kennis gestel is. Dit is ook so aangekondig by die GPF-vergadering van dieselfde dag 29 Maart 2012.  Renier Balt het die saak dadelik met OKOSA opgeneem en die misverstande uitgeklaar (die gelisensieerde frekwensie van die BNRN is verander en was VERSKILLEND van die frekwensies getoets soos per BNRN verslae aan OKOSA en VERTEL. OKOSA het versuim om die gelisensieerde frekwensie aan BNRN te kommunikeer, of die lisensie dokument wat die frekwensie spesifiseer deur te gee. VERTEL was ook bewus dat die frekwensie verander het, en het ongelukkig ook nie so aan BNRN gekommunikeer nie.  Die OKOSA inspekteur uitgenooi om die installasie te ondersoek het “besluit” om sonder verwyl en waarskuwing en regstel geleentheid die toerusting te konfiskeer).

VERTEL bestuur het dadelik aksie ter ondersteuning geneem. Die herhaler wat vir toetsing gebruik is is met die korrekte frekwensie programmeer,  en binne minder as ‘n week was die stelsel weer op die lug en al die lede-radios herprogrammeer, met die korrekte OKOSA-toegekende dupleks frekwensie.

In die vroeë stadium van die Netwerk se bestaan was daar ook gevalle van anonieme gekskeedery oor die lug wat op roofluister gedui het, asook enkele gevalle van moontlike kwaadwillige seinversteuring, hoewel hierdie sake nie verder opgevolg is nie.

‘n Ander stryd wat die BNRN aangepak het, en uiteindelik gewen het, was die gebruik van verskeie platforms vir kommunikasie met lede en belangehouers:

Eerstens die “hartieswag.co.za” webblad – die webblad stelsel is geprogrammeer, maar gedurende die vroee tyd na afskop tot so ‘n mate aangeval en “ge-hack” dat dit uiteindelik met ‘n meer sekure stelsel vervang moes word. Die bron van die aanvalle kan maar net oor bespiegel word, hoewel die aard van die aanvalle inligting bevat het wat ‘n goeie aanduiding kon gee. Die webblad tans in plek is baie meer weerbaar en sekuur met wagwoord beskerming, en die sigbare aanvalle op die webblad is gestaak. DIt is ‘n suskesvolle en nuttige administratiewe stelsel met opgedateerde inligting van lede, asook nuttige inligting oor brandpunte en ander dokumentasie wat  administrasie en goeie orde ondersteun

BNRN bestuur het besluit om sosiale media (Facebook) te benut vir inligtingsverspreiding en kommunikasie. DIt is versigtig gedoen as ‘n loodsprojek, aangesien die gevare van sosiale media besef is. Terselfdertyd moes bepaal word hoe dit kon bydra tot beter en vinnige kommunikasie met lede en belangehouers. Die “Hartieswag” Facebook blad het vinnig gegroei, en ‘n sterk en “onwrikbare” waardestelsel is implementeer om  kommunikasie met negatiewe spiraal totaal uit te roei. Geen rassisitese, seksistiese of neerhalende gesprek is toegelaat nie – slegs inligting word gedeel van ‘n gemeenskap belang. Ongelukkig is lede van die BNRN familie en Buurtwagte op ander sosiale platforms (byv. ‘n plaaslike koerant se FB-blad) verdag gemaak, tot by die punt waar aksie geneem is met ‘n saak by die SAPS. Hierdie saak het onder andere die onwettige gebruik van “spook profiele” op FB blootgelê  en aangespreek. Dit is uiteindelik bygelê  deur bemiddeling. Die Hartieswag FB blad het  in Maart 2016 reeds by 2440 lede verby beweeg, en slegs lede met ‘n plaaslike belang word aanvaar. Daar is ‘n groot aantal kwaadwilliges van die FB blad uitgelsuit en geblok.

Wat finansies betref: insinuasies is versprei is dat die Netwerk “aandeelhouers” het en gemik is op winsbejag. Die aansluitings-fooi van R250 om aanvanklike kapitaal en bedryfskoste te dek is deur kwaadwilliges verdraai om op verskillende platforms (amptelik en informeel) die beeld te skep dat vrywilligers binne die netwerk finansiele voordeel kry, of selfs kontant bydraes wegsteek. In Sept 2014 is ‘n finansiele oudit gedoen wat al hierdie vals bewerings formeel die nek ingeslaan het.

Die Netwerk het intussen ‘n naamsverandering ondergaan, en staan bekend as die Bravo November Netwerk (BNN). Die BNN se konstitusie is ook verander en bevestig om onafhanklik van enige ander organisasie op te tree, soos bv die GPF. Dit mag wel affilieer met sulke organisasies, maar kan natuurlik ook sulke verhoudings termineer en onafhanklik met ander assosieer, om die lede en gemeenskap ten beste te bedien.

Daar word baie goeie diens verrig en die getal van lede het sterk gegroei. In Januarie 2011 was daar reeds 95 radio’s in die netwerk (met ongeveer 180 gebruikers) en teen 2015 (na 5 jaar) was daar reeds meer as 350 radio’s (en ongeveer 660 gebruikers) wat dit waarskynlik die grootste netwerk in die Hartbeespoort omgewing maak. Die netwerk het baie gedoen om weer ‘n sin van buurmanskap in die gemeenskap te bou – waar mense weer vir mekaar omgee en bereid is om mekaar te help wanneer daar nood is.

Die rol van die BNN word as volg saamgevat (Sien voetnota 1)

 • Misdaadbekamping – oë en ore vir SAPS en kommunikasie tussen lede
 • Plaaslike dienste – verbeter kommunikasie en koppelvlak met munisipale dienste
 • Rampbestuur – kommunikasie platforms
 • Hulp en kommunikasie in mediese noodgevalle
 • Buurmanskap

Benewens die feit dat Netwerklede, wat oor die hele area verspreid is, vir die SAPD optree as “oë en ore” is daar al hulp verleen by talle gebeurlikhede:

 • Verskaf kommunikasie by talle brande in Schoemansville, Meerhof en Ifafi
 • Opspoor van ‘n vermiste persone
 • Onmiddelike en groepsreaksie op verskeie inbrake, en selfs gewapende roof
 • Onmiddelike vermoe om mediese hulp te bied en trauma berading en ondersteuning te doen tydens rooftogte
 • Voorkoming van rooftogte deur aksie te neem waar verdagte gevalle voorgekom het
 • Aksie om te help met hondevergiftiging, en in enkele gevalle is honde wel gered na vergiftiging
 • Deurgee van die belangrikste gemeenskapsnuuus – veral nuus van sekuriteitsaard – elke aand gedurende die registerperiode
 • In die algemeen ‘n beter paraatheid in die omgewing, wat sekerlik ook deur boosdoeners waargeneem is, en wat ‘n direkte invloed  gespeel het in die afname van misdaad in die omgewing
 • Die hantering en rapportering van infrastruktuur probleme soos elektrisiteits onderbrekings en waterlekke.

Die Netwerk se bedrysfprosedures is opgedateer en verskeie tegnologie prosesse lewer groot bydrae om intyds verslag te doen en al die gebeure en aksies te rapporteer.  Intussen het die Netwerk baie groter geword as wat die oorspronklike visie was. Vroeg in 2016 is die status sulks dat die netwerk ‘n onontbeerlike kommunikasiehulp in Hartbeespoort is. Dit is ‘n gerieflike en betroubare metode om relevante inligting aan die uitgebreide ledetal deur te gee. Die ondersteunende webblad en sms-funksionaliteite (WhatsApp) dra verder by tot die effektiewe verspreiding van noodsaaklike inligting. Die netwerk groei steeds en die volgehoue klem op vrywillige dienslewering gekoppel met die duidelike geen-winsmotief (Sien voetnota 2) sal ‘n dryfveer bly wees om die netwerk steeds na meer-en-meer huishoudings en besighede uit te brei.

—000—

Opgestel deur: KPJ Nel

Hersien deur: R Balt

2016-03-17