Oudste Pizza Oond In Harties

HOEV: OPNAME VAN BESIENSWAARDIGHEDE Nr 043

HEHA: SURVEY OF HERITAGE SITES No 043

OUDSTE PIZZA-OOND IN HARTBEESPOORT

DATUM 1938 – 1945

SAEA BESKERMING (60jr) ja

VERKLAAR nee. GELYS nee

GPS data:X 27.54.40 Y –25.45.37

RIETFONTEIN JQ485 JQ, GED 63

PAD: Draai links uit toegangspad na Meerhof  na Jasmyn boerdery.

EIENAAR / KONTAKPERSOON: Derick Erasmus

Johan Schoeman het in 1938 feitlik al sy belange in Meerhof aan ‘n dr O Popper verkoop (044, 045). Popper het ‘n groot getal Italiaanse krygsgevangenes in diens gehad om sy kliphuis, damwal en klip-ingangspoort te bou. Hulle het op die plaas in ‘n soort “huisares” gewoon en hulle gewoontes saans uitgeleef. Om die tradisie van pizza bak te kon uitleef, het hulle ‘n tradisionele oond moes bou en aangesien goeie vakmanskap ook ‘n tradisie was, het die oond nogal mooi uitgekom.

OLDEST PIZZA OVEN IN HARTBEESPOORT

DATE 1938 – 1945

SAHRA PROTECTION (60yr) yes

DECLARED MONUMENT: no. LISTED: no

GPS data: X 27.54.40 Y –25.45.37

RIETFONTEIN JQ485 JQ, GPORTION 63

ROAD: Turn-off left off access road to Meerhof TO Jasmyn farm.

OWNER / CONTACT PERSON: Derick Erasmus

In 1938 Johan Schoeman sold all his interest in Meerhof, including his round house to a dr O Popper who employed a great number of Italian Prisoners of War to undertake his numerous building projects, most of which were neatly done in stone work (044, 045, 042).

These Italians lived on the farm on a sort of house arrest but in the evenings they lived their own traditions, one of which was to bake pizza. To be able to do this baking in style, they built this attractive oven.